Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
VƯỜN THƠ  
Giòng Sông Thương Xòt
 

 

 

Giòng Sông thương xót

 

 

 

Chúa là giòng sông mang tên Thương Xót

 

Chảy tràn tr sui nước ngt mát trong

 

Giòng sông mênh mông cuồn cun sc sng

 

Cho thuyền con xuôi mái dưới nng hng

 

 

 

Giòng sông thương xót ngun mch s sng

 

Là khối tình nng là ngun cy trông

 

Điểm ta đi con trong cơn giông bão

 

Chảy dt dào tan biến trái su đông

 

 

 

 

 

Lòng thương xót Chúa bao la bát ngát

 

Cho hồn con nim tín thác tinyêu

 

Thánh Giá đồi chiu ca l toàn thiêu

 

Chúa giang tay trao  nguồn NƯỚC và  MÁU

 

 

 

Lòng thương xót Chúa hn con nương náu

 

Giải thoát , cu đ,  ty ra,  cha lành

 

Giòng máu thánh cho con ơn sức mnh

 

Giòng nước thanh ty ngun mch th tha

 

 

 

 

 

Thuyền v bn đi ch nhiu thp giá

 

Can Vê cuộc đi nghit ngã đng cay

 

Có Chúa trong thuyền yêu thương đong đy

 

Đời có Chúa con ngt ngây hnh phúc

 

 

 

Con trầm lng đ nghe hn thn thc

 

Tình Chúa xót thương  tht quá bao la

 

Chúa nhìn con trao yêu thương hi hà


Con nhìn Chúa  ôi Ngài là tất c


 


 


Tình yêu Chứa đã n hoa Thương Xót


Ngát hương yêu trong ân phúc ngọt ngào


Đồi cao y máu nước vn dâng trao


Hồn con khát khao mê say tình Chúa               


 


Con tín thác vào tình thương chan cha


Chúa là hải đăngsoi chiếu thuyn đi


Lướt sóng vượt khơi con v bến đi


Bến Thiên Đàng còn mt đi ước mong


 


Từ Linh