Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
VƯỜN THƠ  
ANH SANG PHUC SINH
 

Ánh Sáng Phc Sinh

                            

Ngôi mộ trống bừng lên ánh sáng

Cho nhân loại sự sống vinh quang

Chúa sống lại vinh phúc khải hoàn

Hãy  hát vang bài ca chiến thắng

Alleluia   Alleluia

 

Chúa Phục Sinh bình mình ló rạng

Ánh Sáng ngập tràn khắp không gian

Hoa yêu thương rợp bóng địa đàng

Cờ vinh thắng Thiên Đàng rực sáng

 

Chúa sống lại như lời đã phán

Muôn hoa vàng rực rỡ  reo ca

Cho nhân loại an vui  thái hòa

Đồi Canve thơm hương Thánh giá

 

Chúa sống lại nở hoa cứu rỗi

Đem yêu thương mở lối về trời

Sự chết đã lui vào bóng tối

Nhân loại được sự sống trường sinh

 

Ngọn lửa Phục Sinh đã bừng sáng

Sự sống đã tỏa rạng chiến công

Chúa sống lại niềm vui hy vọng

Ngôi mộ mở toang cửa xót thương

 

Chúa Phục Sinh mở đường ánh sáng

Để sự chết dẫn tới vinh quang

Thung lũng hoa vàng ban sự sống

Đưa con gặp gỡ  Đấng Phục Sinh

 

 

Tạ Ơn Chúa Ngài đã Phục Sinh

Cho nhân gian sự sống an bình

Golgotha đỉnh trời thương xót

Giòng suối mát ngọt đã trào tuôn

 

Tình Chúa cao vời  con luôn nhớ

Nhờ  Chúa đãchết thay cho con

Ánh sáng Phục sinh xin toả sáng

Để con được mang Chúa vào đời

Alleluia   Alleluia

 

Từ Linh