Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
VƯỜN THƠ  
EPHATA Hãy Mở Ra
 

EPHATA - HÃY M RA

 

 L khách  đơn côi  xuôi v bến đi

Con chơi vi gia bóng ti giòng đi

Li Hng Sng là ĐƯỜNG Ngài dn li

        Câm điếc ri sao tha lòng đi  mong           

-o-

Ôi Ly Chúa kéo con khi đám đông

Mt mình con vi Chúa Ngun cy trông

Ngước nhìn tri cao tay con m rng

Cho tình đơm bông - yêu thương cht chng

 

Ephata - Hãy m !    - Hãy m ra !

Li Chúa thiết tha, ân phúc hi hà

Con có Chúa đi con có tt c

Lng nghe Li Ngài - hn con ngi ca

                        

Ephata - Hãy m !  - Hãy m ra !

Tình Chúa bao la, yêuthương  đm đà 

Đi con kết bng nhng m cá l

Tri Ân Tình Ngài môiming hoan ca

 

Đường trn thế gai chông nhiu vp ngã

Chúa đã đi qua - đã chnh lòng thương

Chúa b bánh trao ban ngun thn lương

Nuôi dưỡng con trên đường v bến đ

-o-

i ly Chúa cho tim còn rng m

M tai nghe ni thng kh bơ vơ

M con Đường TÌNH gia cơn bão t

Cho mi người nhn rõ CHÚA LÀ CHA

 

T Linh