Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
VƯỜN THƠ  
7 Lời Cuối Trên Thập Giá
 

7 LỜI CUỐI TRÊN THẬP GIÁ

 

Theo chân Chúa bước trên đường Thập Giá

Chiều tím thê lương  đồi Golgotha

Chông gai sỏi đá giăng khắp nẻo đường

Chúa gánh trên vai đau thương nhân thế

 

Máu đào lênh láng chiên con hiến tế

Thập Giá ngất cao đỉnh núi Can Vê

Yêu tràn trề Ngài xin Cha  tha thứ

Cho người  không   biết về việc họ làm

 

Linh đạo Thập Gía  trao ban tín thác

Tình Thánh  thứ  tha  -  yêuthương  chan hòa

Như  người  trộm lành  lộc  phúc bao la

Xin nhớ tới con Thiên Đàng vinh sáng

 

Đây là con Me  - yêu thương lai láng

Hồng ân ngút ngàn : Này là Mẹ Con

Có Mẹ trong đời hạnh phúc sắt son

Nơi nỗi khốn cùng hồn con nghe tỏ

 

 

Lạy Thiên Chúa  con  saoNgài  nỡ bỏ  ?

Tiếng kêu mỏi mòn  vang thấu trời cao

Tình yêu dâng trao,  thánh ân dạt dào

Cho hồn con nghẹn ngào lời  : Ta  Khát

 

Con khao khát miệt mài  nguồn suối mát

Vĩnh cửu đời con duy chỉ có Ngài

Mọi sự đã hoàn tất  cõi trần ai

Trong tay  Ngài  hồncon xin phó thác

 

Chúa gục đầu  trao ban nguồn hoan lạc

Đồi  Can Vê  tình thánh quá ân sâu

Đinh sát lưỡi đòng mạo gai  ghi  dấu

Con cúi đầu xin làm người  tháo đinh

 

Từ Linh