Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
VƯỜN THƠ  
Ngài ... Suy Niệm Con! (NuTyChua)
 
Ngài ... Suy Niệm Con! 
NTC

Bước chân vô nhà nguyện 
Con thì thầm khẽ thưa 
Lạy Chúa con suy niệm 
Cuộc chịu nạn Ngài xưa 

Bao nổi trôi cuộc sống 
Lần lượt kéo về đây 
Vòng tay Ngài quá rộng 
Che chở tháng ngày dài 

Hồn mơ về chốn cũ 
Lời kinh thoảng ước mơ 
Tà áo dòng bỡ ngỡ 
Đón bước con vào đời 

Con giờ đã bỏ lỡ 
cuộc sống đời Ma soeur 
Chúa ơi con quá nhớ 
Từng góc xưa nhà thờ 

Rồi ...lại quên lần nữa 
Suy niệm đời Chúa con 
Biết bao lần thất hứa 
Để ...Ngài suy niệm con!

08/09/05