Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
VƯỜN THƠ  
Tình Tuyệt Đối (NuTyChua)
 
Tình Tuyệt Đối 
NTC

Cuộc sống bon chen giữa cuộc đời 
Lợi danh lòng bén rễ đầy nơi 
Thế quyền xô xát đời tranh đấu 
Nhăm mắt xuôi tay hết cuộc chơi 

Đời sống đổi thay từng khắc giây 
Tìm đâu bền vững cõi lâu dài 
Chính trong tâm huyết mình đen trắng 
biến chuyển lúc nào cũng chẳng hay 

Thiên Chúa phải chăng đứng quá cao 
Tay tôi lại ngắn với làm sao 
Lý do tôi mãi trong lầm lỗi 
Rồi lại tìm đường đổ tội mau 

Ta cũng nhiều lần tự dối ta 
Đậy che tội lỗi bao ngày qua 
Bỗng khi đối mặt cùng Thiên Chúa 
Chợt thấy sao mình quá xấu xa 
Thập Giá trên cao mãi mỏi mong
Tình yêu tuyệt đối ai biết không
Nhục hình Ngài gánh tội trần thế 
Từ ái vô biên đầy cõi lòng

Xin Chúa cho con nhận rõ mình 
Công bằng sống dưới ánh bình minh 
Không đam mê kiếp đời đồi trụy 
Tâm lắng lòng thành an nguyện kinh 

Aug.21.05