Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
VƯỜN THƠ  
Xin Dạy Con Khiêm Nhường (NuTyChua)
 
Xin Dạy Con Khiêm Nhường 
NTC

Mỗi lần đến với Chúa 
Việc đầu là xin ơn 
Rồi bao nhiêu mộng ước 
Cuồng quay bay chập chờn 

Tiếp đến giờ than thở 
Óan trách đời lênh đênh 
Ngài ở đâu chẳng đỡ 
Đế u buồn lời kinh 

Những gì con cầu khẩn 
Ngài đều đã tặng ban
Hồn sao còn trống vắng
U hoài nỗi mù đông 

Nhìn trân cây Thập Tự 
Con đặt thẳng với Ngài 
Hạnh phúc là gì nhỉ 
Cách nào để có đây 

Ngài lặng im chẳng nói 
Như nhìn con thở dài 
Hỏi con, Ngài đâu tới 
Gánh nhục hình vì ai 

Ngài dịu dàng dỗ dạy 
Cho con biết nhận ra 
Khiêm nhường tận tâm đáy 
Hạnh phúc có đâu xa 

Xin Chúa cho con được 
Bỏ ích kỷ lợi danh 
Biết sống đời tâm đức 
Hội lãnh Đức Khiêm Nhường

Aug.14.05