Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 9 Thường niên 04.6.2021 Bên hữu Cha đây