Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 9 Thường niên 02.6.2021 Thiên Chúa của kẻ sống