Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 9 Thường niên 01.6.2021 Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa