Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật-Lễ Chúa Ba Ngôi 30.5.2021 Nhân Danh Chúa Cha-Chúa Con Và Chúa Thánh Thần