Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 8 Thường niên 28.5.2021 Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc