Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 8 Thường niên 27.5.2021 Xin cho tôi nhìn thấy