Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 8 Thường niên 25.5.2021 Bỏ mọi sự vì Thầy