Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 8 Mùa Thường Niên- Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh 24.5.2021 Đứng Gần Thập Giá