Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thu Tu Tuan 7 Phuc Sinh 19.5.2021 Để chúng được nên một như Ta