Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 7 Phục Sinh: Chúa Thăng thiên 16.5.2021 Được rước lên trời