Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu: Thánh Matthia, tông đồ 14.05.2021 Chúa chọn ai