Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh (04.5.2021 Bình an cho anh em