Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai: Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ 03.5.2021 Làm những việc lớn hơn nữa