Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B 02.5.2021 Ở Lại Trong Thầy