Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B 18.4.2021 Anh Em Là Chứng Nhân