Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 2 Mùa Phục Sinh 14.4.2021 Thiên Chúa Yêu Thế Gian