Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B 11.4.2021 Bình An Cho Anh Em !