Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh 09.4.2021 Chúa đó !