Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần Thánh 01.4.2021 Phải Rửa Chân Cho Nhau