Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 12 TN 22.6.2022 Cứ xem quả thì biết họ