Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba - Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ 21.6.2022 Cửa hẹp và đường chật