Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 

Tháng 5
Mừng Tháng Hoa Kính Đức Mẹ
 


Cả  trời  hoa  đua nở - Rực  rỡ  mầu tình yêu
Kính dâng Mẹ diễm kiều - Mẹ Khiết Tâm tuyệt diệu
Ngàn tình khúc muôn điệu - Hòa trăm triệu lời ca
Cung tiến trước Thiên Tòa - Muôn Hoa Lòng Dâng Mẹ

Lạy Mẹ Đồng Trinh, Mẹ Khiết Tâm tuyệt mỹ, Xin Mẹ luôn đồng hành với Gia Đình bé nhỏ Mẹ Khiết Tâm của anh chị em chúng con...