Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI
ALLELUIA ALLELUIAGia Đình Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống kính chúc Cha linh hướng, quý Thầy, quý Soeur và quý anh chị tràn đầy hồng ân Chúa KiTô Phục Sinh.