Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
Ephata - Hãy mở ra 4

Kính chào Quý Cha, Quý Soeur, Quý Tu Sĩ nam nữ, và Quý Anh Chị Em,

Thần Khí đem lại sự hợp nhất, anh chị em chúng ta được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng nên bằng chính hình ảnh của người và chúng ta cùng là anh chị em với nhau là nhờ chính con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã đến để cứu chuộc chúng ta, hồng ân đó đã liên kết chúng ta nên một, đã cho anh chị em chúng ta trở nên con chung một Chúa, anh chị em chúng ta phải chăng có cơ duyên, có đặc sủng Chúa ban để đến được với nhau, gặp nhau qua lời kinh tiếng hát chúc tụng Thiên Chúa và Mẹ Maria kính yêu qua căn phòng nhỏ bé nhưng luôn luôn ấm cúng Phòng Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống này.

Chúng ta có nhiều hoạt động khác nhau nhưng chúng ta có cùng một Chúa, chúng ta có những ngành nghề khác nhau nhưng chúng ta có cùng một tổ quốc, cùng một nòi giống Lạc Hồng, chúng ta có những phục vụ khác nhau, chúng ta có người giầu, người nghèo nhưng chúng ta đều có thể dâng góp quảng đại cho những người anh em kém may hơn chúng ta qua tấm lòng của mình. Trong tâm tình đó, Gia Đình Mẹ KTBVSS lại một lần sau Chương Trình ELPHATA 3 đã được thành công tốt đẹp, chúng ta tiếp tục hăng hái trong tinh thần mở rộng bàn tay nhân ái, với niềm mong ước xoa dịu khổ đau để tổ chức chương trình ELPHATA 4 tạo gây quỹ bác ái, mong ước trợ giúp, chia sẻ tình thương đến với những em bé mồ côi, những cụ già neo đơn khốn khó, những linh hồn thân xác thai nhi bị người đời đang tâm vứt bỏ…

Chương Trình Ephata - Hãy Mở Ra
4 hát nhạc bảo trợ gây quỹ

Từ ngày 16-2 đến ngày 10-3-2013

Gia Đình Mẹ KTBVSS mong đợi sự nhân ái, quảng đại, quan tâm, góp công, góp sức hăng say làm việc tông đồ của Quý Cha, Quý Soeurs, Quý Anh Chị Em, chắc chắn thần khí Chúa qua những tấm lòng hy sinh của Quý Vị sẽ luôn đem lại cho anh chị em chúng ta sự sống thiêng liêng trong một năm mới sắp tới với tâm hồn bình an, với gia đình êm ấm và nhất là Gia Đình Mẹ KTBVSS hiệp nhất, yêu thương và ấm áp trong Tình Yêu Chúa.

Gia Đình Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống trân trọng kính mời. 

Ân Nhân ủng hộ cho chi phí khi đi chia sẻ và quỹ phòng Mẹ

Anh Chị Ủng Hộ Số Tiền Ủng Hộ Tiền Đã Nhận Người Nhận Tiền

T_Hằng

$200 USD $200 USD ThươngÁoBàBa
Tình Cha Yêu Dấu 200 EUR
200 EUR
 ThươngÁoBàBa
       
       
       
       
       


 
ÂN NHÂN ỦNG HỘ CHI PHÍ ĐI CHIA SẺ VÀ QUỸ PHÒNG MẸ
Anh chị ủng hộ Số tiền ủng hộ Tiền đã nhận Người nhận tiền
 
CHƯƠNG TRÌNH NHẠC BẢO TRỢ
 
ÂN NHÂN TÀI TRỢ NHẠC
Người bảo trợ Tên bài hát Số tiền Số tiền/bài Số lần
hát
Đã
hát
Còn
lại
Người
chuyển tiền
Người
nhận tiền
Mẹ Khiết Tâm             
ẨnDanh 2013 $1000
Thánh Ca Cầu Hồn
Hiếu Ca
1000 EU
12 EU
253
253
Hết


Bảo Vệ Sự Sống           
DzạKhúcYêuThương $100
Vila $100,TrầnHoành $50
DavidNguyễn $50
ẨnDanh999 $700
MộtĐờiTriÂn $900
TriÂnTìnhChúa $100
Tất cả bài hát trong các trang nhạc:

Nhạc và Nối Kết


Thánh Ca
Hiếu Ca
Thương Ca
2000 USD
5 USD
611
611
Hết
TriÂnTìnhChúa
DzaKhucYêuThương
MộtĐờiTriÂn
Vila
TranHoanh
David Nguyễn
ThươngÁoBàBa
Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm
XếChiềuHồng $200
HoaMai $200
BằngLangTím $200
TeresaHồngÂn $200
TrầmHương $200
Thánh Ca Tự Do
1000 USD
3 USD
333
333
Hết
Xe Chieu Hong
Teresa HồngÂn
HoaMai
BangLangTim
AnhDao
ThươngÁoBàBa

Mẹ Phù Hộ
BôngHồngDângMẹ $250
TìnhBạnÂuChâu $200
VềBênMẹ $100
ẨnDanh 3 $100
HồngHạnh $50
Trung Ly $200
KimLuyen $50
ẨnDanh 4 $50
Thánh Ca Tự Do
1000 EU (28 Triệu Đồng VN)
5 EU
327
327
Hết
Mẹ Phù Hộ
ThươngÁoBàBa
Chuỗi Nhạc 1
ẨnDanh999 $100
T_Hằng $100
BéBụngBự $100
NhớNamQuan $100
HoaMai $100
Trang Nhạc
Nguoi Di Hoang 
500 USD
5 USD
100
100
Hết
HoaMai
T_Hằng
BéBụngBự
NhớNamQuan
ThươngAoBaBa
Chuỗi Nhạc 2
ẨnDanh999 $100
DzạKhúcYêuThương $100
TrầmHương2 $100
ConGáiĐứcMẹ $100
CõiTiên $100
Trang Nhạc
Nguoi Di Hoang
500 USD
5 USD
100
100
Hết
DzaKhucYêuThương
TramHuong_2
ConGáiĐứcMẹ
ThươngÁoBàBa
Chuỗi Nhạc 3
ẨnDanh999 $100
TriÂnTìnhChúa $100
AnhĐào $100
VTYT $100
ConGáiĐứcMẹ $100
Trang Nhạc
Nguoi Di Hoang
500 USD
5 USD
100
100
Hết
TriAnTìnhChúa
AnhĐào
VTYT
ConGáiĐứcMẹ
AnhĐào
ThươngÁoBàBa
Chuỗi Nhạc 4
ẨnDanh999 $100
ViênĐáGócTường $100
LờiKinhMuộn $100
ẨnDanh1 $100
MộtĐờiTriÂn $100
Trang Nhạc
Nguoi Di Hoang
500 USD
5 USD
100
100
Hết
MộtĐờiTriÂn
LoiKinhMuon
ViênĐáGócTường
ThươngÁoBàBa
Chuỗi Nhạc 5                    
Mây Chiều $500
Trang Nhạc
Nguoi Di Hoang
500 USD
5 USD
100
100
Hết
Mây Chiều
ThươngÁoBàBa
Chuỗi Nhạc 6
MộtĐờiTriÂn $500
Trang Nhạc
Nguoi Di Hoang
500 USD
5 USD
100
100
Hết
MộtĐờiTriÂn
ThươngÁoBàBa
Chuỗi Nhạc 7
TâmTình & 2 Ẩn Danh$500
Trang Nhạc
Nguoi Di Hoang
500 USD
31 USD
81
81
Hết
TâmTình
ThươngÁoBàBa
Chuỗi Nhạc 8
ẨnDanh999 $100
MộtĐờiTriÂn $100
ConGáiĐứcMẹ $100
HiếuNgô $100
SuốiNguồnHyVọng $100
Trang Nhạc
Nguoi Di Hoang
500 USD
46 USD
63
63
Hết
SuốiNguồnHyVọng
MộtĐờiTriÂn
Hiếu Ngô
ConGáiĐứcMẹ
ThươngÁoBàBa
Chuỗi Nhạc 9
HuyềnMy $500
Trang Nhạc
Nguoi Di Hoang
500 USD
10 USD
50
50
Hết
HuyênMy
ThươngÁoBàBa
Vòng Tay Nhân Ái
NiềmVuiHyVọng $400
ẨnDanh999 $400
CõiTiên $100
MộtĐờiTriÂn $200
HoaPhùDung $100
LờiKinhMuộn $100
ThiênThanh $50
TrầnHữuÂn $50
ChảCáChiên $50
NgôiSaoBăng $50
Thương Ca
Hiếu Ca
Thai Nhi
1500 USD
64 USD
245
245
Hết
MộtĐờiTriÂn
LoiKinhMuon
TrầnHữuÂn
HoaPhuDung
ThiênThanh
CõiTiên
Niềm Vui Hy Vọng  7 Triệu 7 VND
ThươngÁoBàBa
Tình Mẹ La Vang
JaneNguyễnQuỳnh 1 Triệu
GiớiTrẻ 1 Triệu
ChiếcÁoBàBa 1 Triệu
ẦnDanh00 2 Triệu
Thánh Ca Tự Do
5 Triệu VND
60.000 VND
83
83
Hết
Tình Mẹ La Vang
ThươngAoBaBa
Vòng Hoa Hy Vọng
ẨnDanh999 $200
HoaPhùDung $100
AnhĐào $100
HoaMai $100
HoaTuyếtTrắng $100
ChỉLàGiấcMơ $100
SuốiThiêng $100
BlueRose $100
PhượngBuồn $100
Thánh Ca Tận Hiến
Thương Ca
Hiếu Ca
1000 USD
128 USD
155
155
Hết
AnhĐào
HoaMai
SuốiThiêng
HoaPhùDung
AnhĐào
ThươngÁoBàBa
Bác Anna Nguyễn
Thánh Ca Dâng Chúa
Thánh Ca Dâng Mẹ
100 FR. Thụy Sĩ
3 FR.
33
33
Hết
Bác Anna Nguyễn
ThươngÁoBàBa
Tho Thi Lan
Ẩn Danh888
Link Nhạc Tho Thi Lan
Thánh Ca, Hiếu Ca, Thương Ca
400 EU
5 EU
126
126
Hết
ThoThiLan
ThươngÁoBàBa
BaBy Iu Iu
HoaTanTrongGio
Giêsu Giêsu
Đời Người Như Thoáng Mây Bay
Tạ Ơn Chúa
210 USD
3 USD
70
70
Hết
BABY IU IU
HoaTanTrongGio
ThươngÁoBàBa
Tình Yêu Thiên Chúa
Ẩn Danh222 $100
Ẩn Danh96 $50
Thiện Tâm $100
Thánh Ca Tự Do
250 USD
5 USD
50
50
Hết
TìnhYêuThiênChúa
ThươngÁoBàBa
Ẩn Danh 4
Thánh Ca Tận Hiến
Thánh Ca Linh Mục
200 EU
4 EU
50
50
Hết
Ẩn Danh 4
AnhĐào
HoaTranh01
Vui Thôi
Một Chút
Một Mình Con Không Thể
300 USD
10 USD
30
30
Hết
HoaTranh01
Vui Thôi
ThươngÁoBàBa
Vòng Hoa Mân Côi
Thánh Ca Cầu Hồn
100 USD
5 USD
20
20
Hết


Lê Uyên
Thánh Ca Cầu Hồn
50 USD
5 USD
10
10
Hết


Hoa Sữa
Thánh Ca Tự Do
1 Trieu VND
50000 VND
20
20
Hết
Hoa Sữa
ThươngÁoBàBa
AnhBinhMinh
DiemKieu
Giang Hien Hoa
Lòng Chúa Thương Xót
200 USD
4 USD
50
50
Hết
AnhBinhMinh
DiemKieu
GiangHienHoa
TriÂnTìnhChúa
Ẩn Danh 5
Bảo Vệ Thai Nhi
100 EU
10 EU
10
10
Hết
Ẩn Danh 5
ThươngÁoBàBa
Ước Mơ Tình Chúa
Bảo Vệ Thai Nhi
200 USD
10 USD
20
20
Hết
ƯoơcMơTìnhChúa
AnhĐào
Bông Hồng Dâng Mẹ
Thánh Ca Cầu Hồn
Cầu cho các Linh Hồn Tiên Nhân
10 Triệu VND
50.000
20
20
Hết
BôngHồngDângMẹ
ThươngÁoBàBa
Người-Anh-Em
Thánh Ca Tự Do
100 USD
5 USD
20
20
Hết
Người Anh Em
ThươngÁoBàBa
HoaTímChiềuXưa
BéYêuCaHát
Ngọn Lửa Thánh Linh
Lời Kinh Hòa Bình
100 USD
5 USD
20
20
Hết
HoaTímChiềuXưa
BéYêuCaHát
ThươngÁoBàBa
Giới Trẻ
Bích Thủy
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Nam)
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Nữ)
Thánh Ca Cầu Hồn
2 Trieu VND
60000 VND
33
33
Hết
Giới Trẻ
Bích Thủy
ThươngÁoBàBa
An Danh  777
Thánh Ca Tự Do
1 Trieu VND
50000 VND
20
20
Hết
An Danh 777
ThươngÁoBàBa
Giới Trè
Thánh Ca Cầu Hồn
2 Trieu VND
50000 VND
40
40
Hết
Giới Trẻ
ThươngÁoBàBa
Mẹ Yêu-71
Hiếu Ca
100 USD
5 USD
20
20
Hết


Phieu Langg
Bảo Trợ Giúp Các Em
50 USD
Hết
Phieu Langg
ThươngÁoBàBa
Ẩn Danh DK
Bảo Trợ Giúp Các Em & Người Nghèo
100 USD
Hết
Ân Danh DK
AnhDao
Ẩn Danh Châu Âu
Giúp Người Cùi & Người Nghèo
84 Triệu VND
Hết
Ẩn Danh Châu Âu
ThươngÁo BàBa
BôngHồng - DângMẹ
Ủng Hộ Bão Lụt
50 Triệu VND
Hết
BôngHồng - DângMẹ
ThươngÁoBàBa
ÂN NHÂN YÊU CẦU NHẠC
Anh chị yêu cầu Người hát Bài hát Số tiền/bài Đã
hát
Còn
lại
Tiền đã nhận Người nhận tiền
Richard
Lời Kinh Muộn
Thánh Ca Tự Do
50 USD 5 bài
5
Hết
Richard
ThươngÁoBàBa
Richard
T_Hằng
Thánh Ca Tự Do
50 USD 5 bài
5
Hết
Richard
ThươngÁoBàBa
Bác Anna
Cha Linh Hướng
Chúa Thánh Thần
50 USD 5 bài
5
Hết
Bác Anna
AnhĐào
Bác Anna
Nguồn Cậy Trông
Khi Có Mẹ
50 USD 5 bài
5
Hết
Bác Anna
AnhĐào
Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp
MộtĐờiTriÂn
Nhi Tâm
Chúa Thánh Thần
50 EU 5 bài
5
Hết
Maria Mẹ Hằng
Cứu Giúp
AnhĐào
Ẩn Danh 888
Tho Thi Lan
Tạ Ơn Chúa
60 EU 3 bài
3
Hết


Ẩn Danh 888
Tho Thi Lan
Ngọn Lửa Thánh Linh
40 EU 2 bài
2
Hết


Ẩn Danh 888
DDoi Chan Tran
Đọc Hay Kể Chuyện
Lòng Nhân Ái
Tình Thương Cha Mẹ
Tình Thương Con Cái
Thương Các Linh Hồn
50 EU 5 bài
5
Hết


Ẩn Danh 16
ÂnTình_BiểnKhơi
Thánh Ca Dâng Mẹ
Thánh Ca Cầu Hồn
50 USD 15 bài
15
Hết
Ẩn Danh 16
ThươngÁoBàBa
Nguyễn Hoàng Yên+Nga
Bé_Bụng_Bự
Thánh Ca Tự Do
50 USD 10 bài
10
Hết


HoaTím Chiều Xưa
Bé Yêu Ca Hát
Lời Kinh Muộn
Thánh Ca Tự Do
50 USD 10 bài
10
Hết
HoaTímChiềuXưa
BéYêuCaHát
ThươngÁoBàBa
HoaTím Chiều Xưa
Bé Yêu Ca Hát
Anthony_972
Thánh Ca Tự Do
50 USD 10 bài
10
Hết
HoaTímChiềuXưa
BéYêuCaHát
ThươngÁoBàBa
NgườiẨnDật
Lời Kinh Muộn
Thánh Ca Tự Do
100 USD 10 bài
10
Hết


QH-VT-QA
TriÂnTìnhChúa
Thánh Ca Tự Do
50 USD 10 bài
10
Hết
QH-VT-QA
ThươngÁoBàBa
La Mour
Thuốc Lào 888
Thánh Ca Tự Do
20 CAN 2 bài
2
Hết
La Mour
ThươngÁoBàBa
HoaTím Chiều Xưa
Bé Yêu Ca Hát
Suối Nguồn Hy Vọng
Thánh Ca Tự Do
50 USD 10 bài
10
Hết
HoaTímChiềuXưa
BéYêuCaHát
ThươngÁoBàBa
HoaTím Chiều Xưa
Bé Yêu Ca Hát
Niềm Vui Hy Vọng
Thánh Ca Tự Do
50 USD 10 bài
10
Hết
HoaTímChiềuXưa
BéYêuCaHát
ThươngÁoBàBa
ThoThiLan
Loveisgiving
Tìm
20 CAN 2 bài
2
Hết
ThoThiLan
ThươngÁoBàBa
ThoThiLan
Loveisgiving
Cho Lòng Con Mở Rộng
10 CAN 1 bài
1
Hết
ThoThiLan
ThươngÁoBàBa
 
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH EPHATA 4

Kính Chào Cha Linh Hướng và tất cả Quý Anh Chị Em thân thương,

Tạ Ơn Chúa đã cho chúng con đi trọn con đường Ephata 4 trong yêu thương, bình an và hiệp nhất. 

Con đường Ephata - Hãy Mở Ra là con đường của yêu thương. Chúng ta đã vì yêu thương để mở rộng con tim, giang rộng vòng tay, hy sinh và sẻ chia những tấm bánh cuộc đời cho những người thiếu may mắn, bệnh tật, cô đơn, các em cô nhi thiếu thốn chung quanh chúng ta

 Thật hạnh phúc khi chúng con cảm nhận chân lý: CHO ĐI LÀ NHẬN LÃNH

Thay mặt cho Gia Đình Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống. Con xin Chân Thành cảm ơn Cha Linh Hướng, Quý Anh Chi trong Ban Điều Hành, Quý Ân Nhân, và tất cả Quý Anh Chi Em đã rộng tay góp công  sức để Ephata 4 được mang  niềm tin yêu và hạnh phúc đến :

  -  Các em cô nhi mang bệnh  nan y bẩm sinh ở Mái Ấm Mai Tâm - Thủ Đức

  -  Các em mồ côi không Cha Me ở Mái Ấm Đại An - Cam Ranh

  -  Nghĩa trang thai nhi - Cam Ranh

  -  Trai Phong Cùi - Cà Mau

  -  Các cụ già neo đơn ở Đồng Trăng – Nhatrang

   - Các bệnh nhân  AIDS giai đoạn cuối, bệnh nhân chạy  thận, bệnh nhân đứt mạch máu liệt giường và trăm ngàn thứ bệnh khác đang điều trị bằng đông y tai  bệnh viện Hố Nai

    - 3 làng quê bị nhà tan của nát vì  bão lụt tại Quảng Bình và  Đà Nẵng

 Con xin kính gởi tới Cha Linh Hướng và Quý Anh Chị Em Tổng Kết chương Trình Chia Sẻ của Chị  thủ qũy  ThuongÁoBaBa :

 Bao Cao Tong Ket EPHATA 4


TIEN THU

LoiKinhMuon : 6600 USD + 200 USD CHI PHI CHIA SE = 6800 USD

Anh Dao : 1200 USD + 250 EURO

thuongaobaba : 810 USD + 200 dollars Thuy Si + 189 trieu VN

 7.700 000 vn { niem vui hy vong }

1.150.000 vn {phieu lang }

5.800.000 vn ( tinh cha yeu dau } { chi phi chia se }

16.000.000 vn { Chi Tinh cha yeu dau + THang + Chi AnhDao } { chi phi chia se }

= 219.650.000 VN

 

QUY  ĐỔI

8810 USD x 2.117.000 vn = 186.507.000 vn + 219.650.000 VN = 406.157.000 VN

TONG CONG

406.157.000 VN - 26.034.000 VN { CHI PHI CHIA SE } = 380.123.000 VN

250 ERO

200 ThuySi

 

CHIA SE

Benh Vien Thanh Tam : 45.000.000 vn

Mai Am Mai Tam : 40.000.000 vn

Mai Am Dai An : 50.000.000 vn

Doi Thai Nhi : 15.000.000 vn 250 ERO 200 ThuySI

Lang Cui Ca Mau : 42.000.000 vn

Nguoi Ngheo Dong Trang : 42.000.000 vn

Bao Lut Da Nang : 50.000.000 vn

Bao Lut Quang Binh Cho San : 50.000.000 vn

Bao Lut Quang Bnh : 40.000.000 vn

Tong Cong : 374.000.000 vn 250ERO 200 ThuySi

Banh, Keo, sua mang toi cac dia diem Chia Se:  8.312.000 vn

 

Các Chi : tinh cha yeu dau + THang + AnhDao ung ho chi phi chia se: 5 Ngay = 21.118.000 vn

 

TỔNG CỘNG TẤT CẢ

Chia Se 9 Dia Diem : 374.000.000 vn 250 ERO 200 Thuy Si

Banh Keo Sua : 8.312.000 vn

Chi Phi Chia Se 5 ngay : 21.118.000 vn

= 403.430.000 vn 250ERO 200 ThuySi

{406.157.000vn - 403.430.000 vn =2.772.000 vn con du }

 

thuong_ao_ba_ba

 

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria - Mẹ Khiết Tâm chúc lành và liên kết chúng con trong Tình Yêu của Ngài bây giờ và mãi mãi.


Một vài hình ảnh đi chia sẽ:


Mừng Chúa Giáng Sinh

“Ngôi Lời đãlàm người và ở giữa chúng ta”(Ga 1,4)Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngôi Lời làm người đem tình yêu củaThiên Chúa gieo vào lòng mỗi người, để mọi người biết yêu thương nhau trongtình yêu của Thiên Chúa. Trong mùa Giáng Sinh, hơi ấm của Tình yêu ấy được thểhiện qua những món quà noel, và tấm lòng cảm thông và chia sẻ của ông bà anh chịem Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống đến với bệnh nhân mãn tính và HIV đang đau khổvà cô đơn…


Hơi ấm tình yêu qua sự thăm viếng, cảmthông và chia sẻ quà Noel với người bệnh

Hơi ấm tình yêu qua những câu ca tiếng hát của Đêm ThánhCa Giáng Sinh dành cho các bệnh nhân liệt, mãn tính và HIV.


Các ca sĩ công giáo – nhóm Trái Tim Yêu


Các thầy trẻ của DòngTrợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa – VIệt nam

CácDì thuộc Dòng Nữ Camilo


Đốvui có thưởng dành cho bệnh nhânCảmtạ Thiên Chúa, và cám ơn tất cả quí thầy, quí dì, anh chi trong gia đình Mẹ KhiếtTâm Bảo Vệ Sự Sống,  anh chị em ca sĩ,nghệ sĩ, vũ đoàn và quí ân nhân đã mang hơi ấm tình yêu đến với anh chị em bệnhnhân của chúng con và  làm cho Tình yêu củaChúa Giáng Sinh trở lên sống động trong thế giới hôm nay.

Thư cám ơn:


---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
CHƯƠNG TRÌNH EPHATA