Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
CÁC GIỜ KINH PHÒNG MẸ
 
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(Quý anh chị bấm vào mục màu HỒNG để hiển thị hoặc ẩn nội dung)
 
01. Lời Nguyện mở đầu

Anh chị em thân mến,

Gia đình Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống đă đến giờ kinh:  Kính Lòng Thương Xót Chúa

Kính mời quý anh chị tham dự, hiệp thông, và giờ đây xin lắng đọng tâm hồn dâng lời kinh tiếng hát lên Đấng Toàn Năng Hằng Hữu là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chúng con dâng những thai nhi lên Chúa. Xin Chúa thương bảo vệ sự sống cho các em được sanh ra trong yêu thương của cha mẹ.

Chúng con dâng quý linh mục lên Chúa. Xin Chúa ban cho quý linh mục luôn là hiện thân của Đức Chúa Giêsu tình yêu.

Chúng con dâng các linh hồn lên Chúa, đặc biệt các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng con . Xin Chúa rủ lòng thương xót và đem về hưởng phúc trong nhà Chúa muôn đời.

 Lạy Đức Maria , xin Mẹ chuyển lời chúng con nguyện xin lên Con Chí Thánh của Mẹ là Đức Giêsu Kitô , Chúa chúng con qua bài Thánh Ca Mẹ Khiết Tâm


 
Nhạc hiệu:   Mẹ Khiết Tâm  (mới)
                       Mẹ Khiết Tâm
                       Mẹ Khiết Tâm 
                       Mẹ Khiết Tâm 
 
 
02. Làm dấu Thánh Giá:
       Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần † Amen.
Kinh truyền tin  va   Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ( doc Mùa Phuc Sinh )

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
* Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
...............Kính mừng Maria...

 Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
* Đáp: Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.
.................Kính mừng Maria....

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
* Đáp: Và ở cùng chúng con.
.................Kính mừng Maria....

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
* Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN:

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.(Mùa Phục Sinh thì đọc) Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng - Alleluia
- Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng - Alleluia


Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa - Alleluia
- Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con - Alleluia


Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy vui mung  hoan  lạc - Alleluia
- Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật - Alleluia


Lời nguyện:


Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng quá bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen
 
03. Hát hoặc Đọc Kinh Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.

— Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì nay chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kito là Chúa chúng con. Amen.
 
 
04. Tuần Cửu Nhật Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

 

http://mekhiettam.org/home/mkt.php?a=dkinh&idlk=12

longthuongxot3

Đây là Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa được Chúa Giêsu dạy cho Thánh Faustina Kowalska (1905-1938) để dọn mừng Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa Nhật II Phục Sinh. Trong dịp này, ai làm Tuần Cửu Nhật, xưng tội, rước lễ và làm việc bác ái sẽ được tha hết mọi tội và vạ.


NGÀY THỨ NHẤT

 

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người tội lỗi, và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Làm như thế, con sẽ an ủi lòng Cha đang bị đâm thấu vì  thương tiếc các linh hồn hư mất.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, bản tính Chúa đầy từ bi và luôn tha thứ. Xin đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến niềm tín thác chúng con đặt vào lòng nhân lành vô biên của Chúa. Xin cho chúng con được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa. Chúng con nài xin Chúa ơn này, vì Tình Yêu hợp nhất Chúa với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến toàn thể nhân loại, cách riêng những người tội lỗi khốn cùng đang nương mình trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Vì cuộc Tử Nạn đau thương của Người, xin tỏ lòng thương xót chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng vô biên của Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ HAI

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót vô biên của Cha. Chính họ là những người đem đến cho Cha sức mạnh để gánh chịu cuộc khổ nạn đầy cay đắng. Họ là máng thông chuyển Lòng Thương Xót của Cha cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, là nguồn mọi điều thiện hảo, xin gia tăng ơn thánh cho những người đã dâng mình phụng sự Chúa, để họ thực thi xứng đáng các việc thương xót, hầu mọi người nhìn thấy mà tôn vinh Cha Thương Xót trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến đoàn con được chọn vào làm vườn nho Cha, là linh hồn các linh mục và tu sĩ, cùng ban phúc lành thêm sức cho họ. Vì tình yêu của Trái Tim con Cha là nơi họ nương náu, xin phú ban quyền năng và ánh sáng Cha, để họ hướng dẫn mọi người trên đường cứu rỗi, và cùng ngợi khen Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ BA

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha tất cả các linh hồn đạo đức và trung tín, và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Những linh hồn này từng an ủi Cha trên đường Thánh Giá. Họ là giọt nước an ủi Cha trong bể khổ sầu.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, từ kho tàng Thương Xót Chúa, Chúa ban ân sủng dồi dào cho mỗi người và tất cả chúng con. Xin cho chúng con được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa. Chúng con nài xin ơn này, nhân vì Tình yêu kỳ diệu khôn cùng của Trái Tim Chúa đối với Cha trên trời

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn trung tín, như nhìn đến gia nghiệp yêu kỳ diệu khôn lường của Trái Tim Chúa luôn nồng cháy của Con Cha. Vì cuộc Tử Nạn đau thương của Người, xin Cha chúc lành và che trở họ luôn mãi. Nhờ đó, họ sẽ không bao giờ xa sút trong tình yêu và không để mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng hiệp cùng đạo binh các Thiên Thần và Chư Thánh mà tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muốn đời. Amen.

NGÀY THỨ TƯ

 

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những người không tin vào Thiên Chúa và những người chưa nhận biết Cha. Cha đã nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn của Cha, và lòng nhiệt thành của họ trong tương lai sẽ an ủi lòng Cha. Con hãy nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng từ bi, Chúa là ánh sáng cho toàn thế giới, xin cho linh hồn những người không tin Chúa hoặc chưa biết Chúa được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa.

Xin soi chiếu họ bằng muốn tia sáng ân sủng, để họ được cùng chúng con tán dương Lòng Thương Xót kỳ diệu Chúa, và đừng bao giờ để họ lìa xa nơi nương náu là Trái Tim vô cùng từ bi Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người không tin vào Con Cha và những người chưa nhận biết Cha, những vẫn được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin thu hút họ đến ánh sáng Phúc Âm, để họ biết rằng được yêu mến Cha là hạnh phúc dường bao. Xin cho họ cùng được tán dương Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ NĂM

Hôm nay, con hãy mang đến cho Cha linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội của Cha và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Khi Cha chịu khổ nạn đắng cay, họ là những người đã xé nát Thân Mình và Trái Tim Cha, là chính Giáo Hội Cha. Các vết thương của Cha sẽ được lành khi họ quoay về hợp nhất cùng Hội Thánh, và như vậy họ sẽ làm nhẹ bớt cuộc Khổ Nạn của Cha.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa chính là nguồn Nhân Hậu và không từ khước những ai tìm kiếm ánh sáng Chúa. Xin cho linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Nguyện xin ánh sáng Chúa sớm thu họ về hợp nhất cùng Hội Thánh Chúa, và đừng bao giờ để họ lìa xa nơi nương náu là Trái Tim vô cùng từ bi Chúa, nhưng cho họ được tôn vinh lòng bao dung Thương Xót Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội của Con Cha, nhất là những ai đã phung phí ơn lành và lạm dụng ân sủng  Cha ban, khi họ cứ mãi cố chấp trong lầm lạc. Xin Cha đừng nhìn đến các lỗi lầm của họ, một nhìn đến tình yêu của Con Cha và cuộc Tử Nạn cay đắng mà Người phải chịu vì họ, bởi Trái Tim vô cùng từ bi Người cũng bao bọc lấy họ. Xin Cha sớm đưa họ về đường hợp nhất để cùng chúng con tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ SÁU

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng các linh hồn trẻ thơ, và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót Cha. Những linh hồn này giống Trái Tim Cha nhất. Họ là làm Cha mạnh sức trong cơn hấp hối cay đắng. Cha coi họ như thiên thần trên cõi thế và sẽ được chầu quanh bàn thờ Cha. Cha sẽ đổ trên họ những dòng tháp ân sủng. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới nhận lãnh được ân sủng của Cha mà thôi. Cha ưu đãi những linh hồn khiêm nhường bằng lòng Cha tín nhiệm họ.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa đã phán: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Xin cho những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng bao linh hồn trẻ thơ được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Những linh hồn này làm cả thiên đàng ngây ngất, cùng được Cha trên trời rất đỗi yêu dấu. Họ là bó hoa tỏa hương thơm ngát trước ngai Thiên Chúa; chính Thiên Chúa say mê hương hoa lòng họ. Những linh hồn này hằng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Ôi Chúa Giêsu! Họ sẽ hát lên bài ca Tình Yêu và Thương Xót không ngừng. Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng bao linh hồn trẻ thơ đang nép mình trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Những linh hồn này giống Con Cha hơn cả. Hương thơm của họ từ trần gian bay lên tận ngai tòa Cha. Lạy Cha Thương Xót và nhân ái, con nài xin Cha cậy vì tình yêu Cha dành cho những linh hồn ấy và niềm vui họ đem đến cho Cha mà xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, để mọi linh hồn đều cất tiếng ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ BẢY

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha linh hồn những người đặc biệt sùng kính và tôn vinh Lòng Thương Xót Cha và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót ấy. Các linh hồn này đau khổ nhất vì cuộc Thương Khó Cha và họ đã vào sâu nhất trong thần trí Cha. Họ là hình ảnh sống động của Trái Tim từ bi Cha. Những linh hồn này sẽ sáng láng đặc biệt ở đời sau. Không ai trong họ sẽ phải sa hỏa ngục. Cha sẽ bảo vệ họ từng người cách riêng trong giờ lâm tử.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Trái Tim Chúa chính là Tình Yêu, xin cho linh hồn những người đang sùng kính và tán dương Lòng Thương Xót cao cả Chúa được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Những linh hồn này sẽ nên mạnh mẽ nhờ quyền năng của chính Thiên Chúa. Giữa muôn tai ương và nghịch cảnh, họ sẽ vững niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa và luôn kết hiệp với Chúa mà vác lên vai toàn thể nhân loại. Họ sẽ không bị xét xử nghiêm khắc, nhưng được Lòng Thương Xót Chúa ôm ấp lúc lìa trần.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người đang sùng kính và tôn vinh phẩm tính vĩ đại nhất của Cha là: Lòng Thương Xót vô biên, và hằng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Những linh hồn này là Tin Mừng sống động: vì tay họ đầy việc làm thương xót và thần trí họ luôn chan chứa niềm vui mà dâng lên Cha bài ca Thương Xót. Ôi Đấng Tối Cao! Con nài xin Cha, lạy Thiên Chúa, xin tỏ Lòng Thương Xót Cha theo như họ hy vọng và tín thác vào Cha. Xin thực hiện nơi họ lời Chúa Giêsu đã hứa: Người sẽ bảo vệ những ai sùng kính Lòng Thương Xót vô biên của Người, như bảo vệ chính vinh quang Người, khi còn sống và nhất là trong giờ lâm tử. Amen.

NGÀY THỨ TÁM

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn đang bị giam cầm trong luyện ngục, và nhận chìm họ vào vực thẳm Thương Xót Cha. Hãy đê những giòng Máu Cha làm dịu bớt những ngọn lửa thiêu nóng họ. Cha rất thương các linh hồn này. Họ đang đền trả công lý của Cha. Chính con có khả năng cứu giúp họ. Con hãy rút hết ân xá từ kho tàng Thương Xót trong Hội Thánh mà dâng cho Cha thay cho họ. Ôi, nếu con thấu hiểu những cực hình mà họ đang chịu, chắc con sẽ tiếp tục làm các việc phúc đức mà dâng thay cho họ để đền trả lẽ công bằng của Cha.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, chính Chúa đã nói rằng Chúa muốn lòng thương xót; nay con xin đem các linh hồn nơi luyện hình vào nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Chúa rất thương mến họ, nhưng họ phải đền trả công lý của Chúa. Nguyện xin dòng Máu và Nước phun ra từ Trái Tim Chúa dập tắt bao ngọn lửa luyện hình, để ở đó họ cũng ca ngợi quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn đang đau đớn trong lửa luyện hình, vì họ cũng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, vì cuộc Tử Nạn đau thương của Chúa Giêsu Con Cha và vì những đắng cay tràn đầy Linh Hồn Cực Thánh Người, xin Cha tỏ Lòng Thương Xót đến các linh hồn đang chịu thẩm xét theo lẽ công bình của Cha. Xin chỉ nhìn họ qua những Thương Tích của Chúa Giêsu, Con Cha rất yêu dấu bởi chúng con tin chắc rằng Lòng Nhân Hậu và Từ Bi của Cha là vô biên khôn lường. Amen.

NGÀY THỨ CHÍN

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn khô khan nguội lạnh và nhận chìm họ vào vực thẳm Thương Xót của Cha. Những linh hồn này gây thương tích đau đớn nhất cho Trái Tim Cha. Linh hồn Cha phải chịu đau buồn khủng khiếp trong Vườn Cây Dầu vì những linh hồn khô khan này, đến nỗi phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén này khỏi con, nhưng nếu đó là Ý Cha”. Nguồn hy vọng  cuối cùng cho phần rỗi họ là chạy đến Lòng Thương Xót Cha.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa chính là Lòng Thương Xót con xin đem các linh hồn khô khan nguội lạnh đến nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Xin lấy lửa Tình Yêu tinh tuyền của Chúa mà làm cho những linh hồn khô lạnh như thay ma khiến Chúa hãi hùng kinh khiếp, được trở nên sốt sắng nồng nàn. Ôi Chúa Giêsu vô cùng từ bi, xin thi thố quyền năng  của Lòng Thương Xót Chúa và thu hút họ vào lò lửa nóng ấm Tình Yêu Chúa; cùng ban cho họ món quà tình yêu thánh, vì không có gì ở ngoài quyền phép Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn khô khan nguội lạnh, bởi họ cũng được nương náu trong Trái Tm vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Ôi Cha Thương Xót! Con nài xin Cha vì cuộc tử nạn đắng cay của Con Cha và vì ba giờ Người hấp hối trên Thánh Giá, xin cho họ cùng được tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha. Amen.

 

 
 
05. Đọc 1 Kinh lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Tin Kính
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh Thông Công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. AMEN.
 
06. Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót...
Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 1

— Chữa Lành Tâm Linh

Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu vì sự bất trung, lòng cứng cỏi, chai đá của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt Tâm Linh.

Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con, để nhờ Lòng Thương Xót Chúa chúng con được trở về và được nhận chìm vào Lòng Thương Xót của Chúa, là Cha, là Đấng Cứu Chúa duy nhất của chúng con. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 1

Hát hay đọc (1 lần):

Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .

Mười hạt nhỏ đọc:

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.

Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 2

— Chữa Lành Tâm Lý

Chúa Giêsu chịu đánh đòn mang lấy những thương tích của tội lỗi nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt Tâm Lý.

Xin Chúa là Đấng đầy quyền năng chữa lành, giải thoát và tẩy rửa chúng con, để mang chúng con về sống trong tình yêu và trong lòng thương xót của Chúa. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 2

Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .

Mười hạt nhỏ đọc:

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí. 

Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 3

— Chữa Lành Cảm Xúc

Chúa Giêsu chịu đội mão gai trước sự chối bỏ, nhạo báng Thiên Chúa, sự kiêu căng của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt cảm xúc.

Xin Chúa lấy đi tất cả những cảm xúc không tốt, và đổ tràn hoa quả của Chúa Thánh Thần vào trong chúng con, và ban cho chúng con sống trong bình an, niềm vui và ân sủng Chúa. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 3

Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .

Mười hạt nhỏ đọc:

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.

Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 4

— Chữa Lành Mối Quan Hệ

Chúa Giêsu vác cây thánh giá vì nhân loại vẫn sống trong thù hận, đàn áp, và gươm giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về các mối quan hệ.

Xin Lòng Thương xót Chúa hàn gắn lại những mối quan hệ đổ vỡ, chia lià, sứt mẻ , để chúng con là những cành nho được kết hợp và nên một với cây nho là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 4

Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .
Mười hạt nhỏ đọc:

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí. 

Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ 5

— Chữa Lành Thân Xác

Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá để mang lại sự phục sinh và đời sống mới cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về những bệnh tật thân xác.
Chúng con cậy nhờ Danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước cứu độ của Chúa tuôn chảy trên chúng con, vào những vết thương và chữa lành cho chúng con. Amen.

Lần Chuỗi Thương Xót Thứ 5 và Kết thúc

Hát hay đọc (1 lần): Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Mười hạt nhỏ đọc:

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.

Kết thúc đọc 3 lần:

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

Và đọc tiếp ba lần:

Ôi, Máu và Nước, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài.
 
07. Hát Kính Lòng Thương Xót Chúa
 
08. Kinh Phó Thác Cho Đức Mẹ Khiết Tâm
Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con. Chúng con tin rằng: Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ đồng trinh của Chúa Giêsu, Con Một Chí Ái của Ngài, nên đã giữ gìn Mẹ khỏi mọi tỳ vết tội nhơ ngay từ thuở đầu thai. Chúng con tin rằng: Mẹ đã được Thiên Chúa đặt làm Mẹ nhân loại trong ân sủng, bởi vì Mẹ đã sinh Đấng Cứu Thế và hiệp công cứu chuộc loài người.

Vì vậy, Mẹ được trao quyền sử dụng kho tàng ân sủng cho nhu cầu phần rỗi chúng con.

Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, Mẹ đã được hồn xác về trời, thông phần vinh quang bên hữu Con Chí Thánh, và được phong làm Nữ Vương trời đất. Giờ đây, Mẹ nhìn thấy chúng con quây quần trước tôn nhan Mẹ, chúc tụng Mẹ và tha thiết tỏ bày lòng hiếu thảo tri ân. Nguyện xin Mẹ thương chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, là những người con, quyết noi gương Mẹ sống đời Kitô hữu.

Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, con xin ký thác cuộc đời con, gia đình con và mọi ngưởi thân yêu cho Trái Tim thanh khiết của Mẹ. Xin Mẹ đồng hành với chúng con, yêu thương chăm sóc và nâng đỡ chở che trong cuộc sống lữ hành trần thế.

Lạy Đức Mẹ Khiết Tâm, Trái Tim Mẹ đã mang thương tích Tình Yêu Cứu Độ, Xin cho chúng con được cùng với Mẹ, thông phần đau khổ với Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu, và trung thành đứng dưới chân Thánh Giá, trong niềm hy vọng Phục Sinh. Amen.
 
09. Kinh Cầu Nguyện Cho Sự Sống
Lạy Cha rất nhân từ, sự sống do chính Cha dựng nên, Cha lại sai con một của Cha là Đức Giê-su Ki-Tô đến để thánh hóa và duy trì sự sống và chính Thần Khí của Cha là sự sống.

Xin Cha thương ngăn chặn ngay những hành vi phá hoại sự sống con người, nhất là hành vi nạo phá thai vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ, vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương, con người chúng con đã mê lầm mà nảy sinh ra điều ác độc.

Xin Cha gieo vào lòng con người Tình yêu và Bình an của Cha, Tình yêu và Bình an mà thế gian không thể ban cho con người.

Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con, để chúng con luôn nhận ra Cha là Đấng giàu lòng xót thương, và đầy nhân ái đối với mọi người.

Xin Cha trải lòng Thương xót của Cha trên thân phận của chúng con.

Chúng con nguyện xin Cha nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh GIÊ-RA-ĐÔ và các Thánh Anh Hài. Amen.
 
10. Kinh Cầu Cho Các Linh Mục
KINH THÁNH GIUSE  va  KINH CAU NGUYEN CHO CAC LINH MUC

KINH THÁNH GIUSE

Lạy ơn Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.KINH CAU CHO CAC LINH MUC


Lạy Chúa Giêsu, là LINH MỤC ĐỜI ĐỜI, Chúa đã dùng tay các vị Giám mục mà thông ban bảy ơn Thánh Thần Chúa để thánh hóa các Linh mục. Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho hàng Linh mục noi theo. Xin in sâu người mẫu vào tâm hồn các Linh mục, để các Linh mục được trở nên những vị Kitô-thứ-hai của Chúa.

Xin Chúa cho các Linh mục sống theo ánh sáng Đức Tin chỉ dẫn, và bất cứ trong cảnh ngộ nào, hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa, biết sống nội tâm, siêng năng cầu nguyện, lấy Mình Máu Thánh Chúa và Phúc Âm làm của ăn nuôi sống hằng ngày.

Xin cho các Linh mục thật lòng mến Chúa, và yêu thương mọi người, hy sinh đời sống mình vì kẻ khác, luôn luôn nêu gương mẫu khiêm nhường, khó nghèo, hiền hòa và trong sạch, để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong các Linh mục.

Xin cho các Linh mục trìu mến và vâng phục Cha chung là Đức Giáo Hoàng, thành tâm cộng tác với Đức Giám mục là đấng kế vị các Thánh Tông Đồ, luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh mục trong việc mở mang nước Chúa.

Xin cho các Linh mục là những chủ chăn nhiệt thành săn sóc đoàn chiên Chúa, tìm kiếm những chiên thất lạc, chăm nom những chiên bệnh hoạn, chữa lành những chiên đau yếu, nuôi dưỡng chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa.

Xin cho các Linh mục, là cha chung đáng quý mến của mọi gia đình Cộng đoàn, hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử, lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng Cộng đoàn, để mọi người trong Cộng đoàn hăng say cộng tác xây dựng Nước Chúa.

Lạy MẸ MARIA, là Mẹ hàng giáo sĩ, xin cho hàng giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ Linh mục khi có ai yếu đuối, ủi an khi sầu khổ, khuyến khích khi thua buồn, để các ngài luôn luôn phấn khởi làm tròn nghĩa vụ Linh mục. Amen.
 
11. Thánh ca dâng lên Chúa
Tựa đề bài hát Tên nhạc sỹ Lời nhạc
Đinh Công Lý & Đặng Chí Hưng   Lạy Chúa ! Mở to đôi mắt cho con để được nhận biết Chúa.
LM Mai Thiện   Người gẫm suy luật Chúa đêm ngày..
LM Mai Thiện   Người gẫm suy luật Chúa đêm ngày. Khác nào cây sinh hoa trái đúng mùa..
LM Nguyễn Duy   Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài
LM Thái Nguyên   Lời Ngài ban sức sống cho đời vững trông
Lm. Tri Ân Ca   Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.....
Thế Thông   Lời Chúa đã đến trong tâm hồn. Lời Chúa đã trổ sinh tốt tươi...
LM Phạm Liên Hùng   Người ta….sống không nguyên bởi bánh...
Xuân Tưởng   Lời thiêng dâng Chúa từ trong trái tim âm thầm...
LM Mạnh Hùng   Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời
LM Phạm Liên Hùng   Xin cho con biết tin yêu những lời Chúa dạy…
 
12. Phúc Âm và Suy Niệm Lời Chúa (nếu có cha)
12.1. Phúc Âm và 12.2. Suy Niệm

Yêu thương nhau như Thầy  (20.5.2022 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh)

Lời Chúa: Ga 15, 12-17

Tin Mừng Chúa  Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan -  LạyChúa, Vinh Danh Chúa !

Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Đó Là Lời Chúa - Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa !


Suy niệm:

Tôn giáo nào cũng dạy người ta phải yêu nhau.

Từ bi hỷ xả của Phật giáo hay tứ hải giai huynh đệ của Khổng giáo.
Đức Giêsu đã coi việc yêu thương nhau là một điều răn, một lệnh truyền.
Nhưng lệnh truyền này có nét mới mẻ:
“Anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em” (c. 12).
Nét mới mẻ và đáng sợ nằm ở chữ như.
Chính chữ này làm nên nét đặc trưng của Kitô giáo.
Đức Giêsu soi sáng ý nghĩa của chữ như trong câu sau,
khi Ngài nói đến tình yêu của mình đối với các môn đệ:
“Không ai có tình yêu lớn hơn 
tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (c. 13).

Chết cho các bạn của mình là hành vi lớn nhất của tình yêu.
Thập giá là biểu hiện của tình yêu lớn nhất, tình yêu hiến mạng.
Đức Giêsu đòi buộc các môn đệ phải yêu nhau đến mức đó.
Người Kitô hữu được mời gọi yêu nhau đến mức đó.

 “Như Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu anh em như vậy.

Anh em hãy ở lại trong tình yêu của của Thầy” (c. 9).
Có một dòng suối tình yêu chảy tràn từ Cha đến Thầy Giêsu,
và từ Thầy Giêsu đến với các môn đệ.
Ở lại trong tình yêu của Thầy chính là để cho dòng suối đó tiếp tục chảy,
qua tình yêu giữa các môn đệ với nhau.
Dòng suối ngừng chảy sẽ trở nên ao tù nhơ nhớp.

 Giữa Thầy Giêsu và các môn đệ không phải chỉ có tình Thầy trò,

mà còn có tình bạn thân thiết (c. 14). 
Một đặc tính của tình bạn là dám chia sẻ cho nhau những điều riêng tư.
Thầy Giêsu cho các môn đệ biết việc mình làm,
và biết những gì Thầy đã nghe được từ nơi cung lòng Cha (c. 15).
Như thế đời sống thầm kín giữa Thầy với Cha, Thầy đã vén mở.

Thầy Giêsu sống như một người bạn bên cạnh các môn đệ. 
Và Ngài cũng muốn họ sống như những người bạn bên nhau.
Dám sống cho nhau và dám chết cho nhau.
Chỉ khi họ sống với nhau như những người bạn đích thực,
các môn đệ mới thật là bạn của Giêsu (c. 14).
Tình bạn đối với Giêsu khiến ta có tình bạn đối với nhau.
Tình bạn ta có đối với nhau minh chứng về tình bạn ta đang có với Giêsu.

 Trong đời thường, chúng ta ít có cơ hội hy sinh mạng sống cho nhau.

Nhưng chúng ta lại có rất nhiều cơ hội hy sinh những điều đáng quý khác,
như thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, uy tín, quyền lợi, dự tính, ảnh hưởng…
Những hy sinh này đụng đến cái tôi của ta và làm ta đau nhói.
Mong các Kitô hữu biết yêu nhau để người ta biết chúng ta là ai (Ga 13, 35).

 

Cầu nguyện:

 Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng

tấm bánh để dành của con thuộc về người đói,
chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi,
tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn.

 Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng,

có bao điều con lãng phí
bên cạnh những Ladarô túng quẫn,
có bao điều con hưởng lợi
dựa trên nỗi đau của người khác,
có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu.

 Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công

chẳng ở đâu xa.
Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con.
Con phải chịu trách nhiệm
về cảnh nghèo trong xã hội.

 Lạy Cha chí nhân,

vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó
là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng.

 Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt,

vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau.
Thế giới còn nhiều người đói nghèo
là vì chúng con giữ quá điều cần giữ.

 Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu,

nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.

   Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.


 
13B. Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân (nếu có)
Chọn kinh số 1 hoặc số 2 tùy ý

 

Kinh thứ nhất


 “Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng.

Chúng con tín thác nơi Mẹ, là Sức khỏe của những người đau bệnh; cạnh bênThánh giá, Mẹ đã hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu và giữ vững đức tin.

Lạy Mẹ, Phần Rỗi của dân thành Roma, Mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê, sau thời gian thử thách này, niềm vui và lễ hội sẽ có thể trở lại.

Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu sẽ nói với chúng con rằng Người đã mang lấy trên mình Người các nỗi đau của chúng con và Người gánh lấy những đau thương của chúng con để qua Thánhgiá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh.

Lạy Đức Mẹ ChúaTrời, dưới sự che chở của Mẹ, chúng con tìm nương ẩn. Xin đừng chê bỏ lời khấn xin của chúng con đang trong cơn thử thách, và lạy Đức Trinh nữ vinh hiển và được chúc phúc, xin giải thoát chúng con khỏi mọi nguy hiểm. Amen

 


Kinh thứ hai


“Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”

Lạy Đức Mẹ ChúaTrời và là Mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện tại, khi đau khổ và lo lắng đang xiết chặt thế giới, chúng con chạy đến bên Mẹ, tìm nương ẩn dưới sựche chở của Mẹ.

Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong đại dịch virus corona và an ủi những người lạc hướng và đang than khóc người thân đã qua đời của họ, đôi khi được an táng cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người đang lo lắng cho các bệnh nhân, những người mà họ không thể ở gần bên để tránh lây nhiễm. Xin ban sự tin tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng vì tương lai không chắc chắn và vì các hậu quả kinh tế và việc làm.

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời và là Mẹ chúng con, xin cầu cùng Thiên Chúa là Cha thương xót cho chúng con, để thử thách này sẽ chấm dứt, đồng thời bình minh hy vọng và bình an sẽ lại đến. Như tại Cana, xin Mẹ cầu khẩn với Chúa Con, xin Người an ủi gia đình của các bệnh nhân và nạn nhân và mở lòng họ để họ tín thác.

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên, những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của mình để cứu những sự sống khác. Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng quảng đại và sức khỏe.

Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh mục, những người với sự quan tâm mục vụ và dấn thân Tin Mừng, đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người.

Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi sáng tâm trí của các nhà khoa học, giúp họ tìm ra giải pháp hiệu quả để chiến thắng virus này.

Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc gia, để với sự khôn ngoan, quan tâm và quảng đại, họ có thể hành động để giúp đỡ những người thiếu các nhu cầu thiết yếu để sống, có thể đưa ra các giải pháp xã hội và kinh tế có tầm nhìn xa và tinh thần lien đới.

Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động các lương tâm để thay vì những số tiền khổng lồ được đầu tư để tăng cường và dự trữ các vũ khí, chúng được dùng để thúc đẩy các nghiên cứu hiệu quả để ngăn chặn thảm họa tương tự trong tương lai.

Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin giúp cho mọi người trên thế giới được gia tăng cảm thức mình cùng thuộc về một đại gia đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối kết tất cả mọi người, để với tinh thần huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp bao nhiều người đang sống trong nghèo đói và lầm than. Xin khuyến khích sự kiên cường trong đức tin, bền chí trong phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện.

Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người đau khổ, xin ôm lấy các con cái của Mẹ đang gặp hoạn nạn và xin Chúa dùng bàn tay quyền năng của Người để can thiệp, giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để đời sống bình thường có thể trở lại trong thanh bình.

Chúng con phó thác cho Mẹ, Đấng chiếu sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng, ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh Nữ Maria dịu hiền. Amen.

 

 

 


                                             

 

Kinh Xin Ơn Chữa Lành (3)

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh,

Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng

và là Cha giàu lòng thương xót.
Nay chúng con đến trước nhan Chúa.
Xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh,
đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng con.

Xin Chúa thương ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế,
Ơn khôn ngoan và can đảm,
tìm ra nhưng phương thế ngăn chận dịch bệnh nguy hiểm này.
Xin Chúa an ủi và chữa lành nhưng anh chị em bị nhiễm bệnh,
và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn.
Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh,
và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời.

Sau cùng, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con,
biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa.
để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh,
đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,
họp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

     Imprimatur, 14.02.2020

      GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
      Giáo phận Mỹ Tho(4 )
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên siết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.

Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn.
Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện.

Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ, và cái chết như họ và cho họ. Amen.
 
13H. Cầu Xin Cho Người Hấp Hối (nếu có)
(Của Chân Phước Mary Potter - Xin lưu ý: không đọc lâu hơn 3 ngày)
Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu …… (người đang hấp hối)

— Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến …… (người đang hấp hối)

— Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót …… (người đang hấp hối)

— Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

— Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho …… (người đang hấp hối). Amen.
 
14. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1 hoặc 2
Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thần Thánh trên trời và Giáo Hội hoàn vũ, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con cảm tạ Chúa về những hồng ân đã ban cho con, và con khát khao được yêu mến kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn.

Xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng và đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu mến của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa nên tất cả cho con và cho con được thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ. Amen.

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 2

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể như xưa Chúa đã ngự trong lòng Đức Mẹ Đồng Trinh, cùng với Mẹ Maria con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, và con khát khao được yêu mến Chúa mỗi ngày một thiết tha và trọn hảo hơn. Giờ đây, xin Chúa thương ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Xin đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu Chúa, sưởi ấm lòng con, soi sáng trí con. Xin làm cho con luôn say mê yêu mến Chúa, khăng khít kết hợp cùng Chúa trong mọi nơi mọi lúc và đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa. Xin Chúa nên tất cả cho con và làm cho con được thuộc trọn về Chúa.

Xin Chúa cho con mỗi ngày càng thêm lòng mến Chúa, yêu người, biết tôn kính Mẹ Maria, vâng phục Hội Thánh, thảo mến Đức Thánh Cha và bền đỗ đến cùng trong ơn gọi của mình. Xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện tội về hưởng Nhan Thánh Chúa và cho mọi người đang sống trên trần gian nhận biết, yêu mến và phụng sự Chúa để tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống hiện tại và hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen.

 
15A. Kinh Bởi Lời

Kinh Bởi Trời
Lạy Ðức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn ...... đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước Thiên Ðàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.


Kinh Vực Sâu


Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa đoái thương nhận lời và lắng nghe tiếng con cầu xin kêu van, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.
 
15B. Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa đoái thương nhận lời và lắng nghe tiếng con cầu xin kêu van, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn … được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn … cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.
 
16. Thánh Ca Cầu Hồn
 
17. Kinh Cám Ơn


Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con. Lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày và đêm hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen.

 

 
18. Kinh Trông Cậy, Các Câu Lạy, Làm Dấu Thánh Giá
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
Thương xót chúng con

Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria
Cầu cho chúng con

Lạy Thánh Giuse là bạn Thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh
Cầu cho chúng con

Nữ Vương ban sự bình an
Cầu cho chúng con

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Cầu cho chúng con

Thánh Giê-Ra-Đô
Cầu cho sự sống Thai Nhi

Các Thánh Thiên Thần và các Thánh bổn mạng
Cầu cho chúng con

Giêsu Maria Giuse con mến yêu! Xin cứu rỗi các linh hồn.
 
19. Thánh Ca Dâng lên Mẹ Maria
19a. Cha ban phép lành (nếu có cha)
 
20. Lời cám ơn kết thúc, mời sinh hoạt