Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
CÁC GIỜ KINH PHÒNG MẸ
 
KINH CẦU HỒN
(Quý anh chị bấm vào mục màu HỒNG để hiển thị hoặc ẩn nội dung)
 
01. Lời Nguyện mở đầu

Anh chị em thân mến,

Gia đình Mẹ Khiết TâmBảo Vệ Sự Sống đã đến giờ  kinh Cầu Hồn.
Cầu nguyện cho Linh hồn ....... mới qua đời. người thân của ........

Kính mời quý anh chị em tham dự, hiệp thông, và giờ đây xin lắng đọng tâm hồn dâng lời kinh tiếng hát lên Đấng Toàn Năng Hằng Hữu là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chúng con dâng nhữngthai nhi lên Chúa. Xin Chúa thương bảo vệ sự sống cho các em được sanh ra trongyêu thương của cha mẹ.

Chúng con dâng quýlinh mục lên Chúa. Xin Chúa ban cho quý linh mục luôn là hiện thân của Đức ChúaGiêsu tình yêu.

Chúng con dâng  linh hồn ....... vừa được Chúa gọi về. Xin Chúa rủ lòngthương xót linh hồn ....... và các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng con . Xin Chúa rủ lòng thương xót và đem về hưởng phúc trong nhàChúa muôn đời.

Lạy Đức Maria , xin Mẹ chuyển lời chúng con nguyện xin lên Con Chí Thánh của Mẹ là Đức Giêsu Kitô ,Chúa chúng con qua bài Thánh Ca Mẹ Khiết Tâm

 
Nhạc hiệu:   Mẹ Khiết Tâm  (mới)
                       Mẹ Khiết Tâm
                       Mẹ Khiết Tâm 
                       Mẹ Khiết Tâm 
 
 
02. Làm dấu Thánh Giá và đọc kinh Chúc Thánh Thần
       Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần † Amen.
Kinh Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.

— Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì nay chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kito là Chúa chúng con. Amen.
 
03. Lời nguyện khai mạc
Lạy Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con phó thác Linh Hồn ..... mà Cha đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Cha.

Xin cho Linh Hồn ..... mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Cha đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Cha.

Xin Cha lấy lượng từ bi nhân hậu tha thứ mọi lỗi lầm mà Linh Hồn ..... đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm. Amen.
 
 
04. Các giờ kinh

Giờ Kinh thứ 1 -
  Lần Hạt Lòng Thương Xót

    4.1. Tuần Cửu Nhật Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa, ngày thứ ..
    4.2. Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Tin Kính
    4.3. Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa, mời 5 anh chị giơ tay
    4.4. Hát Kính Lòng Thương Xót Chúa

Giờ Kinh thứ 2 -  Lần Hạt Mân Côi

    4.1. Đọc Kinh Tin Kính
    4.2. Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
    4.3. Lần Hạt Mân Côi Cầu Cho Thai Nhi và Các Bà Mẹ, mời 5 anh chị giơ tay
    (Thứ Hai: Năm Mầu Nhiệm Vui, Thứ Ba: Thương, Thứ Tư: Mừng, Thứ Năm: Sáng, Thứ Sáu: Thương,Thứ  Bảy: Vui, Chúa Nhật: Mừng)
    4.4. Kinh Lạy Nữ Vương

Giờ Kinh thứ 3 - 15 Kinh Nguyện

    4.1. Đọc 15 Kinh Nguyện, mời quý anh chị giơ tay
 
 
05. Thánh vịnh 130
Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng!

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài,
Lạy Chúa, muôn lạy Chúa,
Xin Ngài nghe tiếng con.
Dám xin Ngài lắng tai để ý.
Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
Nào có ai đứng vững được chăng?
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.
Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, Israel
Cậy trông ở lời Người.
Hồn tôi trông chờ Chúa,
Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
Trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi,
Bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
Chính Người sẽ cứu chuộc Is-ra-el
Cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Ba ngày cùng một bài Thánh Vịnh 130: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm)
 
06. Bài đọc
Ngày cầu nguyện thứ 1:

1 Cor 15:55-57
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô

Khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi.

Ðây giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.

 - Đó Là Lời Chúa.  Tạ Ơn Chúa

Ngày cầu nguyện thứ 2:

Kn 3, 1–9:
Bài trích sách Khôn Ngoan

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa.

Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.

Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.

Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.

Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. Và Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn.

 - Đó Là Lời Chúa.  Tạ Ơn Chúa

Ngày cầu nguyện thứ 3:

Kn 4, 7-15
Bài trích sách Khôn Ngoan

Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ.

Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương.

Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa dời đi nơi khác.

Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa.

Vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài.

Tâm hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác.

Người đời thấy thế mà không hiểu; họ không nghĩ được rằng đó chính là cách Người ban ơn, thương xót những kẻ Người tuyển chọn, và viếng thăm các thánh của Người.

 - Đó Là Lời Chúa.  Tạ Ơn Chúa
 
07. Đáp ca

1. Chúa là Ðấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta.

ĐK: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

2. Như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.

ĐK: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

3. Ðời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.

ĐK: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

4. Nhưng lòng tử bi Chúa tồn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người, và công lý Người ban tới con cái cháu chắt, đối với những người trung thành với lời giao ước và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.

ĐK: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời. Alleluia.
 
08. Phúc âm
Ngày cầu nguyện thứ 1:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 23,33-34.39-43)

† Lạy Chúa, vinh danh Chúa ! »†«

Khi đến nơi gọi là «Đồi Sọ», họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.

Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: «Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm». Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm.

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người, «Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!» Nhưng tên kia mắng nó: «Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!»

Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: «Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!»

Và Người nói với anh ta: «Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng».

 - Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

Ngày cầu nguyện thứ 2:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12, 35-40)

† Lạy Chúa, vinh danh Chúa ! »†«

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.

Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.
Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."

 - Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

Ngày cầu nguyện thứ 3:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 11,21-27)

† Lạy Chúa, vinh danh Chúa ! »†«

Khi ấy, Martha thưa Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng se ban cho Thầy”.

Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”.

Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”.

Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin vào Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?”

Martha thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

 - Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!
 
09. Lời nguyện
Ngày cầu nguyện thứ 1:

1. Lạy Chúa Giêsu, Chúng con tụ họp nhau nơi đây để cùng dâng lên TRÁI TIM ĐẦY TRÀN THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA lời cầu xin và khẩn nài tha thiết cho Linh Hồn ..... vừa được Chúa gọi ra khỏi thế gian này. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót mà Linh Hồn ..... đã trót lỗi phạm với Chúa và anh em, xin Chúa sớm đưa Linh Hồn ..... về hưởng hạnh phúc quê trời …

- Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu bao nhục mạ, chịu chết khổ hình thập giá vì phần rỗi của chúng con, xin Chúa giơ tay từ ái cứu Linh Hồn ..... khỏi chốn luyện hình, xin rủ lòng thương xót để Linh Hồn ..... cũng được hiệp lời cùng các Thánh nam nữ và các Thiên Thần mà ca ngợi tôn vinh Chúa đến muôn đời.

- Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Lạy Chúa Giêsu, trong tình yêu mến chúng con cũng xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của chúng con, các linh hồn không còn người thân thích, những linh hồn đang bị lãng quên, những linh hồn đã cố tình từ chối tình yêu của Chúa….
Xin vì LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA giải thoát các linh hồn ấy khỏi những đau đớn cực hình và gọi họ về ủ ấp trong vòng tay yêu thương của Chúa trên Thiên Đàng …

- Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã phán: ”Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào ta thì dù đã chết cũng sẽ được sống”, Chúng con cầu xin Chúa cho mỗi người chúng con thêm lòng tin tưởng, cậy trông vào Lời Chúa, để cho mỗi chọn lựa của chúng con trong đời sống đều biết quy hướng về Chúa và cuộc sống mai sau, xin cho chúng con biết sẵn sàng và chuẩn bị cho ngôi nhà trên trời bằng những việc bác ái và sống yêu thương, phục vụ anh em …

- Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lạy Cha là Đấng ban bình an và ơn chữa lành cho tâm hồn, qua lời bầu cử của Thánh bổn mạng ....., xin Cha thương tha thứ mọi tội lỗi cho Linh Hồn ..... đã trót phạm khi còn tại thế vì sự yếu đuối của con người và sớm đưa linh Linh Hồn ..... về nước Thiên Đàng.

Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm. Amen.

Ngày cầu nguyện thứ 2:

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã mạc khải Người là: “Sự sống lại và là sự sống”. Hôm nay, chúng ta tu họp nhau trong giây phút này, để từ biệt người anh em thân yêu của chúng ta đây, mới được Chúa gọi về, Chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện:

1. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con: Hãy Xin thì sẽ được, tìm thì sẽ gặp, gõ thì sẽ mở. Vậy giờ đây, chúng con nguyện xin Chúa cho người anh em thân yêu của chúng con là Linh Hồn ..... đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian này, mau được hưởng ánh sáng ngàn thu.

- Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Chúng ta cùng cầu xin cho Linh Hồn ..... sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở trần gian, giờ đây được Chúa xót thương đưa vào hưởng phúc quê trời.

- Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Chúng ta nguyện xin Chúa ban ơn nâng đỡ, ủi an cho tất cả thân nhân và bạn hữu của tang quyến. Xin Chúa xoa dịu nỗi nhớ thương và phá tan mọi nghi nan buồn sầu đang vây kín tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin cho các thân bằng quyến thuộc và cả cộng đoàn hiện diện được thêm vững tin vào Chúa là “Nguyên thủy và cùng đích” mọi loài.

- Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lạy Cha là Đấng ban bình an và ơn chữa lành cho tâm hồn, qua lời bầu cử của Thánh bổn mạng ....., xin Cha thương tha thứ mọi tội lỗi cho Linh Hồn ..... đã trót phạm khi còn tại thế vì sự yếu đuối của con người và sớm đưa linh Linh Hồn ..... về nước Thiên Đàng.

Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm. Amen.

Ngày cầu nguyện thứ 3:

1. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin phó dâng Linh Hồn ..... mới được Chúa gọi về trong tay Chúa. Xin vì lòng Thương Xót Chúa, xin Chúa tha thứ những yếu đuối, những sa ngã, những lỗi lầm mà Linh Hồn ..... đã trót phạm khi còn sống ở trần gian. Xin Mẹ Maria đồng hành và bầu cử cho Linh Hồn ..... trước tòa Chúa và xin Chúa mở lượng khoan hồng đón nhận Linh Hồn ..... vào chốn nghỉ ngơi muôn đời.

- Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Lạy Chúa Giêsu, như Chúa đã an ủi hai chị em Martha và Maria trước sự ra đi của người em Ladaro. Xin Chúa cũng thương an ủi và nâng đỡ những người thân trong gia đình Linh Hồn ..... mới qua đời, xin Chúa nâng đỡ và ban thêm đức tin cho họ trước sự đau buồn và mất mát khi người thân ra đi, xin cho họ luôn vững một lòng tin tưởng nơi Chúa, nơi sự sống đời sau…

- Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Lạy Cha, chúng con xin dâng lên Cha những hy sinh thầm lặng và nhỏ bé của tất cả anh chị em chúng con hiện diện nơi đây để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, cách đặc biệt cho Linh Hồn ..... mà chúng con xin Cha thương xót hôm nay.
Chúng con xin hiệp cùng Máu Thánh Con Cha đã đổ ra cho nhân loại để xin Cha rủ lòng xót thương trên Linh Hồn ..... xin cho Linh Hồn ..... sớm về hưởng hạnh phúc quê trời…

- Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lạy Cha là Đấng ban bình an và ơn chữa lành cho tâm hồn, qua lời bầu cử của Thánh bổn mạng ....., xin Cha thương tha thứ mọi tội lỗi cho Linh Hồn ..... đã trót phạm khi còn tại thế vì sự yếu đuối của con người và sớm đưa linh Linh Hồn ..... về nước Thiên Đàng.

Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm. Amen.
 
10. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1 hoặc 2
Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thần Thánh trên trời và Giáo Hội hoàn vũ, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con cảm tạ Chúa về những hồng ân đã ban cho con, và con khát khao được yêu mến kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn.

Xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng và đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu mến của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa nên tất cả cho con và cho con được thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ. Amen.

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 2

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể như xưa Chúa đã ngự trong lòng Đức Mẹ Đồng Trinh, cùng với Mẹ Maria con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, và con khát khao được yêu mến Chúa mỗi ngày một thiết tha và trọn hảo hơn. Giờ đây, xin Chúa thương ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Xin đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu Chúa, sưởi ấm lòng con, soi sáng trí con. Xin làm cho con luôn say mê yêu mến Chúa, khăng khít kết hợp cùng Chúa trong mọi nơi mọi lúc và đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa. Xin Chúa nên tất cả cho con và làm cho con được thuộc trọn về Chúa.

Xin Chúa cho con mỗi ngày càng thêm lòng mến Chúa, yêu người, biết tôn kính Mẹ Maria, vâng phục Hội Thánh, thảo mến Đức Thánh Cha và bền đỗ đến cùng trong ơn gọi của mình. Xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện tội về hưởng Nhan Thánh Chúa và cho mọi người đang sống trên trần gian nhận biết, yêu mến và phụng sự Chúa để tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống hiện tại và hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen.

 
11A. Kinh Bởi Lời

Kinh Bởi Trời
Lạy Ðức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn ...... đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước Thiên Ðàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.


Kinh Vực Sâu


Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa đoái thương nhận lời và lắng nghe tiếng con cầu xin kêu van, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.
 
11B. Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa đoái thương nhận lời và lắng nghe tiếng con cầu xin kêu van, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn … được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn … cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.
 
12. Thánh Ca Cầu Hồn
 
13. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con. Lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày và đêm hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
14. Kinh Trông Cậy, Các Câu Lạy, Làm Dấu Thánh Giá
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
Thương xót chúng con

Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria
Cầu cho chúng con

Lạy Thánh Giuse là bạn Thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh
Cầu cho chúng con

Nữ Vương ban sự bình an
Cầu cho chúng con

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Cầu cho chúng con

Thánh Giê-Ra-Đô
Cầu cho
sự sống Thai Nhi

Các Thánh Thiên Thần và các Thánh bổn mạng
Cầu cho chúng con

Giêsu Maria Giuse con mến yêu! Xin cứu rỗi các linh hồn.
 
15. Thánh Ca Dâng lên Mẹ Maria
15a. Cha ban phép lành (nếu có cha)
 
16. Lời cám ơn kết thúc, mời sinh hoạt