Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 

Tôn chỉ và Nội Quy trong Gia đình Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống


Tôn chỉ:

Phòng Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống có hai mục đích:

Mến Chúa và Yêu Người.

1 — Mến Chúa là tôn vinh Ngài mọi nơi mọi lúc.
Phòng Mẹ có 3 giờ đọc kinh, Phúc Âm, Suy Niệm và hát thánh ca để chúc tụng Thiên Chúa Hằng Hữu.

2 — Yêu người là cầu nguyện cho gia đình, người thân, các thai nhi, quý linh mục, và các linh hồn nơi luyện ngục.
Đem tình thương đến cho các em mồ côi, người nghèo khó và các cụ già neo đơn. Để có tài chính giúp đỡ Phòng Mẹ tổ chức Chương trình Ephata, nhạc bảo trợ, 1 năm 1 lần để gây quỹ.


Điều tâm niệm và thực hành cho các anh chị thiện chí.

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy điều gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.
                                               (1 Côrintô 13, 4-8)

Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với nhiều dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau.
                                               (Galata 5,22-26)


Nội Quy của các anh chị OPs và anh chị trong ban chia kinh.

Trong tinh thần Phục Vụ MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI. Chúng ta cùng xây dựng 1 Thiên Đàng giữa người với người trong hiệp nhất, yêu thương, tha thứ, khiêm nhường và từ tâm.

— Khi vào Phòng Mẹ nên đeo @ OP.

— OP Chia Kinh phải chuẩn bị giờ kinh và mời kinh trước ít nhất 15 phút để giờ kinh được tuần tự và sốt sắng.

— Những ngày có hát tình ca thì cho ngưng hát tình ca trước 15 phút để sửa soạn cho giờ đọc kinh được tôn nghiêm.

— Chatters vào sinh hoạt chưa biết đã đến giờ đọc kinh bắt đầu. Các Ops để cho anh/chị đó hát xong bài hát đang hát dở rồi chúng ta bắt đầu vào giờ kinh vì đằng nào cũng là lời cầu nguyện.

— Ops không lạm dụng quyền để MUTE và BOUNCE người tham dự, trừ trường hợp đặc biệt; PM cho người đó ngưng những sai trái, nếu họ vẫn cố tình thì OP có quyền quyết định (xin PM cho người có trách nhiệm sau đó và gởi kèm text chat của họ nếu có).

— Khi 1 OP “bounce” các OPS khác không tự ý “unbounce” nếu chưa thỏa thuận với nhau, trường hợp KHẨN trưởng ban các ngành có thể giải quyết.


Nội Quy của Chatters

Gia Đình Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống là Phòng Công Giáo, khi vào Phòng Mẹ xin:

— Mang nick thanh nhã, không liên quan tới chính trị, đả kích và làm chia trí người có mặt.

— Tôn trọng Nội Quy và Tôn Chỉ của Phòng Mẹ.

— Không text chat trong giờ KINH và giờ CHIA SẺ LỜI CHÚA.

— Không dùng Phòng Mẹ để quảng cáo những gì không thuộc về Phòng Me với mục đích gây quỹ cá nhân.

— Không text chat lên room những gì liên quan tới chính trị, những lời lẽ khiếm nhã, thiếu an vui và gây hoang mang.

— Bầy tỏ tâm tình Vinh Danh Chúa, Tôn Kính Mẹ Maria, và lòng hiếu thảo với cha mẹ trong tinh thần yêu thương, xây dựng trong tình hiệp nhất.

Giờ Cầu Nguyện mỗi ngày trên Paltalk

 Cầu cho sự sống của Thai Nhi, Linh Mục và các Linh Hồn nơi Luyện Ngục

 - 02h Việt Nam: Giờ kinh 15 Kinh Nguyện 
 - 14h
Việt Nam: Giờ kinh Lòng Thương Xót Chúa
 - 19h Việt Nam (Mùa hè), 20h (mùa đông): Giờ kinh lần Hạt Mân Côi


Linh Mục Linh Hướng

- Cha Joseph Nguyễn Ngọc Dũng

Mến mời cộng tác

Phòng Cầu Nguyện Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống kêu gọi sự tham gia góp sức của quý anh chị để làm đẹp cho phòng của Mẹ và chia sẻ trong việc xây dựng phòng cầu nguyện.

Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ và Mẹ Khiết Tâm tuôn đổ Hồng Ân xuống trên quý cha, quý tu sĩ cùng quý anh, chị, em và gia đình.