Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 5 MC 31.3.2020 Giương cao Con Người lên
Thứ Hai Tuần 5 MC 30.3.2020 Đừng Phạm Tội Nữa
Chúa Nhật 5 MC, Năm A 29.3.2020 Thầy là sự sống lại
Thứ Bảy Tuần 4 MC 28.3.2020 Ông này là Đấng Kitô
Thứ Sáu Tuần 4 MC-27.3.2020 -Giờ của Người chưa đến
Thứ Năm Tuần 4 MC-26.3.2020 -Chúa Cha làm chứng cho tôi
Thứ Tư Tuần 2 MC-25-3-2020-Tôi là nữ tỳ của Chúa
Thứ Ba Tuần 4 MC-24.3.2020 – Muốn trở nên lành mạnh
Thứ Hai Tuần 4 MC 23.3.2020 Con ông sống
Chúa Nhật 4 MC 22.3.2020 Thầy là ánh sáng thế gian
Thứ Bảy Tuần 3 MC 21.3.2020 Tự hào và khinh người
Thứ Sáu Tuần 3 MC 20.3.2020 Điều răn đứng đầu
Thứ Sáu - 20.3.2020 - Tuần 3 MC -Điều răn đứng đầu
Chúa Nhật 3 MC Năm A 15.3.2020 Cho tôi xin chút nước uống
Thứ Tư Tuần 3 MC-(18.3.2020 -Kiện toàn
Thứ Ba Tuần 3 MC-17.3.2020 -Hết lòng tha thứ
Thứ Hai Tuần 3 MC-16.3.2020 -Băng qua giữa họ mà đi
Chúa Nhật 3 MC Năm A 15.3.2020 Cho tôi xin chút nước uống
Thứ Năm -19.3.202 - Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria)
Thứ Bảy Tuần 2 MC - 14.3.2020 Ăn mừng
Thứ Sáu Tuần 2 MC 13.3.2020 Sinh hoa lợi
Thứ Năm Tuần 2 MC-12-3-2020 Có một vực thẳm
Thứ Tư Tuần 2 MC-11-3-2020 Anh Em không Dược Như Vậy
Thứ Ba Tuần 2 MC - 10.3.2020 Nói mà không làm
Thứ Hai Tuần 2 MC 09.3.2020 Hãy có lòng nhân
Chúa Nhật 2 MC, Năm A Con yêu dấu của Ta
Thứ Bảy Tuần 1 MC 07-03-2020 YEU KE THU