Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Năm C - CÓ LỜI THIÊN CHÚA PHÁN
8.12.2015 - Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội Đấng đầy ân sủn
Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng - Mắt họ liền mở ra
Thứ năm - Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục
Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm C
Thứ bảy Tuần 34 Thường niên - Phải đề phòng