Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
Thứ hai Tuần 34 Thường niên - Bỏ vào tất cả

Thứ hai Tuần 34 Thường niên
Bỏ vào tất cả


Phúc Âm Lc 21, 1-4

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

»†« Lạy Chúa, vinh danh Chúa ! »†«

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em; bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

Đó là lời Chúa. - Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.


Suy Niệm

Thánh Luca là văn sĩ tuyệt vời viết về sự hiền dịu của Đức Kitô. Nhưng thánh nhân cũng là người nhấn mạnh đến sự đòi hỏi. Thầy Giêsu đòi ai muốn theo Ngài phải từ bỏ tất cả (Lc 14, 33). Các môn đệ đầu tiên như Simon, Gioan, Giacôbê, Lêvi, đều là những người đã bỏ tất cả để theo Thầy (Lc 5, 11. 28). Bà góa nghèo trong bài Tin Mừng hôm nay (c.4) cũng là người đã bỏ vào thùng tiền tất cả những gì bà có để sinh sống. Tất cả và trọn vẹn, chính là điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người. Yêu Ngài bằng tất cả trái tim và tất cả sức lực của mình, đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa dẫn đến sự sống vĩnh cửu (Lc 10, 27).

Có người tự hỏi nếu bà góa nghèo dâng cho Đền thờ tất cả số tiền nhỏ nhoi còn lại thì ngày mai bà sống bằng gì. Bà có phải là người bị đầu độc và bóc lột bởi các kinh sư không, vì đã có những kinh sư nuốt chửng nhà của các bà góa (Lc 20, 47)? Đức Giêsu có coi bà góa này như một tấm gương cho ta không?

Khi ngồi nhìn người ta dâng cúng tiền cho Đền thờ, Đức Giêsu thấy người giàu bỏ tiền, có khi là những món tiền lớn. Nhưng Ngài cũng thấy một bà góa nghèo bỏ tiền vào thùng. Một món tiền rất nhỏ, bằng đơn vị tiền tệ nhỏ nhất. Ngài nói cho các môn đệ nghe về cách đánh giá của Ngài, cũng là cách đánh giá của Thiên Chúa. Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn những người giàu. Vì các môn đệ có thể bị ngỡ ngàng, nên Ngài giải thích cho họ. Người giàu bỏ vào từ sự dư thừa của họ. Còn bà góa bỏ vào từ sự túng thiếu của bà (c. 4). Trao đi một điều đụng chạm đến cuộc sống của mình thì khó hơn gấp bội, vì mình phải gánh chịu hậu quả ngay lập tức. Bà góa ở Xarépta chắc chắn đã gặp khó khăn khi ngôn sứ Êlia xin bà làm cho ông một cái bánh nhỏ trước đã, rồi sau đó mới làm cho bà và con bà (1 V 17,13). Bà đã dám vâng lời dù đang túng thiếu, dù nhà chỉ còn một nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Cái chết đang đến với mẹ con bà, vậy mà bà đã dám chia sẻ. Chia sẻ của hai bà góa trên đây đều nằm trong những tình huống tưởng như không thể chia sẻ được, vì chẳng có gì để chia sẻ. Chia sẻ cho Chúa hay cho tha nhân lúc ấy, thật là quý biết bao, vì nó đòi ta ném mình vào sự mất an toàn, và đồng thời ném mình vào vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Mọi tính toán kiểu con người biến mất, để nhường chỗ cho lòng quảng đại vô bờ.

Chắc chắn Thiên Chúa chẳng để cho bà góa nghèo phải chết đói. Hũ bột không cạn và bình dầu không vơi vẫn là quà tặng Chúa ban cho bất cứ ai dám trao đi tất cả đời mình, vì trao đi mà sau đó mình không thấy thiếu thì không thật là trao đi.

Cầu nguyện:
Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào ngoài việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. Amen.

Bài Suy Niệm của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
30.11.2018 – Thứ Sáu - Thánh Anrê tông đồ
Thứ năm Tuần 34 Thường niên - Sắp được cứu chuộc
Thứ tư Tuần 34 Thường niên - Một sợi tóc trên đầu anh em
Thứ ba Tuần 34 Thường niên - Anh em làm chứng cho Thầy
Thứ hai Tuần 34 Thường niên - Bỏ vào tất cả
Chúa nhật 34 Thường niên - Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ
24.11.2018- Thứ Bảy Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thứ sáu Tuần 33 Thường niên - Nhà cầu nguyện
Thứ năm Tuần 33 Thường niên - Đức Giêsu khóc
Thứ tư Tuần 33 Thường niên - Làm ăn sinh lợi
Thứ ba Tuần 33 Thường niên - Xuống mau đi
Thứ hai Tuần 33 Thường niên - Xin cho tôi nhìn thấy
Chúa nhật 33 Thường niên, - Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN
Thứ bảy Tuần 32 Thường niên - Không được nản chí
Thứ sáu Tuần 32 Thường niên - Được đem đi, bị bỏ lại
Thứ năm Tuần 32 Thường niên. - Nước Thiên Chúa
Thứ ba Tuần 32 Thường niên - Đầy tớ vô dụng
Thứ hai Tuần 32 Thường niên - Làm cớ vấp ngã
Thứ bảy Tuần 31 Thường niên - Làm tôi tiền của
9.11.2018 – Cung hiến Thánh đường Latêranô - Ga 2, 13-22
Thứ năm Tuần 31 Thường niên - Xin chung vui với tôi
Thứ tư Tuần 31 Thường niên - Từ bỏ hết
Thứ ba Tuần 31 Thường niên - Xin kiếu
Thứ hai Tuần 31 Thường niên - Đáp lễ
Chúa nhật 31 Thường niên, Năm B - Điều răn đứng đầu
Thứ bảy Tuần 30 Thường niên - Ngồi chỗ cuối
2.11.2015 - Cầu cho các tín hữu đã qua đời Mc 15, 33-39
01.11.2018 - Lễ Các thánh nam nữ -Mt 5, 1-12a