Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ tư Tuần 30 Thường niên - Cửa hẹp
Thứ ba Tuần 30 Thường niên - Lc 13, 18-21 - Lớn lên và trở thành
Thứ hai Tuần 30 Thường niên - Lc 13, 10-17 - Đứng thẳng được
Chúa nhật 30 Thường niên, Năm B - Mc 10, 46-52
Thứ bảy Tuần 29 Thường niên - Tìm trái mà không thấy
Thứ sáu Tuần 29 Thường niên - Nhận xét thời đại này
Thứ năm Tuần 29 Thường niên - Phải chi lửa ấy đã bùng lên
Thứ tư Tuần 29 Thường niên - Trung tín, khôn ngoan
Thứ ba Tuần 29 Thường niên - Chủ sẽ phục vụ
Thứ hai Tuần 29 Thường niên - Những kho lớn hơn
Chúa nhật 29 Thường niên, Năm B - ĐẦY TỚ VÀ NÔ LỆ
Thứ bảy Tuần 28 Thường niên - Đừng lo
Thứ sáu Tuần 28 Thường niên - Môn đệ và bạn hữu
18.10.2018 - Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng
Thứ năm Tuần 28 Thường niên - Ngôn sứ và tông đồ
Thứ tư Tuần 28 Thường niên - Xao lãng lẽ công bình
Thứ ba Tuần 28 Thường niên. - Bên ngoài, bên trong
Thứ hai Tuần 28 Thường niên -Têrêxa Avila, - Tìm kiếm dấu lạ
Chúa nhật 28 Thường niên, Năm B - ĐƯỢC GẤP TRĂM
Thứ bảy Tuần 27 Thường niên - Phúc thay lòng dạ
Thứ sáu Tuần 27 Thường niên - Ngón tay Thiên Chúa
Thứ năm Tuần 27 Thường niên - Hãy xin thì sẽ được
Thứ tư Tuần 27 Thường niên - Xin dạy chúng con cầu nguyện
Thứ ba Tuần 27 Thường niên - Maria đã Chọn phần tốt hơn
Thứ hai Tuần 27 Thường niên - Hãy đi và làm như vậy
Chúa nhật 27 Thường niên - Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Thứ bảy Tuần 26 Thường niên - Hớn hở vui mừng
Thứ sáu Tuần 26 Thường niên - Khốn cho ngươi
Thứ năm tuần 26 thường niên, - Thánh Phanxicô Assisi Như chiên con
Thứ tư Tuần 26 Thường niên - Trước đã
2.10.2018 – năm B Các Thiên thần Bản mệnh
1.10.2018 - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu