Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ sáu Tuần 21 Mùa Thường niên - Vừa mang đèn, vừa mang dầu
Thứ năm Tuần 21 Thường niên - Hãy sẵn sàng
Thứ tư Tuần 21 Thường niên - Đầu Gioan Tẩy giả
Thứ ba Tuần 21 Thường niên - Bên trong, bên ngoài
Thứ Hai tuần 21 thường niên - Đạo đức giả
Chúa nhật 21 Thường niên, Năm B - LỜI BAN SỰ SỐNG
Thứ bảy Tuần 20 Mùa Thường niên - Là anh em với nhau
24.8.2015 – Thứ sáu - Thánh Batôlômêô, tông đồ - Cứ đến mà xem
Thứ năm Tuần 20 Thường niên - Tiệc cưới đã sẵn sàng
22.8.2018 - Thứ tư - Đức Maria Nữ vương -Lc 1, 26-38
Thứ ba Tuần 20 Thường niên - Lạc đà qua lỗ kim
Thứ hai Tuần 20 Thường niên - Tôi còn thiếu điều gì?
Chúa nhật 20 Thường niên, Năm B - TÔI LÀ BÁNH
Thứ bảy Tuần 19 Mùa Thường niên - Để trẻ em đến với Thầy
Thứ sáu Tuần 19 Thường niên - Một xương một thịt
Thứ năm Tuần 19 Thường niên - Bảy mươi lần bảy
15. 6. 2018 -Thứ tư - Lễ Đức Mẹ lên trời - Em thật có phúc
Thứ ba Tuần 19 Thường niên - Em nhỏ và kẻ bé mọn
Thứ hai Tuần 19 Mùa Thường niên - Để khỏi làm cớ sa ngã
Chúa nhật 19 Thường niên, Năm B - Bánh trường sinh
Thứ bảy Tuần 18 Thường niên.- Mt 17, 14-20 - Tại anh kém tin
Thứ sáu Tuần 18 Mùa Thường niên - Mang nhiều hoa trái
Thứ năm Tuần 18 Mùa Thường niên - Anh là tảng đá
Thứ tư Tuần 18 Mùa Thường niên - Lòng tin của bà lớn thật
Thứ ba Tuần 18 Mùa Thường niên - Xin cứu con
Thứ hai Tuần 18 Thường niên -Lễ Chúa hiển dung -Mc 9, 2-10
Chúa nhật 18 Thường niên, Năm B - Bánh Đích Thực.
Thứ bảy Tuần 17 Thường niên - Vì đã trót thề
Thứ sáu Tuần 17 Thường niên - Đức Giêsu về quê
Thứ năm Tuần 17 Thường niên - Cá tốt cho vào giỏ
Thứ tư Tuần 17 Mùa Thường niên - Vui mừng bán tất cả