Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ ba Tuần 17 Thường niên - Chói lọi như mặt trời
Thứ hai Tuần 17 Thường niên - Tất cả bột dậy men
Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B - Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn
Thứ bảy Tuần 16 Thường niên - Đừng nhổ cỏ lùng
Thứ sáu Tuần 16 Thường niên - Sinh hoa kết quả
Thứ năm Tuần 16 Thường niên - Anh em thật có phú
25.7.2018 - Thánh Giacôbê, Tông đồ Không được như vậy
Thứ ba Tuần 16 Thường niên - Ai là mẹ tôi?
Thứ hai Tuần 16 Thường niên - Đòi dấu lạ
Chúa nhật 16 Thường niên, Năm B - CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Thứ bảy Tuần 15 Thường niên - Hài lòng về Người
Thứ sáu Tuần 15 Thường niên - Ta muốn lòng nhân
Thứ năm Tuần 15 Thường niên - Hiền hậu và khiêm nhường
Thứ tư Tuần 15 Thường niên - Cha mặc khải
Thứ ba Tuần 15 Thường niên - Không sám hối
Thứ hai Tuần 15 Thường niên - Không xứng với Thầy
Chúa nhật 15 Thường niên, Năm B - NGÀI GỌI VÀ SAI ÐI
Thứ bảy Tuần 14 Thường niên - Anh em đừng sợ
Thứ sáu Tuần 14 Thường niên - Vì Danh Thầy
Thứ năm Tuần 14 Thường niên - Chúc bình an
Thứ tư Tuần 14 Thường niên - Mười hai tông đồ
Thứ ba Tuần 14 Thường niên - Sai thợ ra gặt lúa
Thứ hai Tuần 14 Thường niên - Cầm lấy tay
Chúa nhật 14 Thường niên, Năm B - KHÔNG LÀM ÐƯỢC PHÉP LẠ
Thứ bảy Tuần 13 Thường niên - Giữ được cả hai
Thứ sáu Tuần 13 Thường niên - Đứng dậy đi theo
Thứ năm Tuần 13 Thường niên - Thấy họ có lòng tin
Thứ tư Tuần 13 Thường niên - Đi đi
03.7.2018 -Thứ ba Tuần 13 Mùa Thường niên - Thánh Tôma, Tông đồ
Thứ hai Tuần 13 Mùa Thường niên - Không chỗ tựa đầu
Chúa nhật 13 Thường niên, Năm B - ĐỤNG ĐẾN ÁO