Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ bảy Tuần 12 Thường niên - Từ phương đông phương Tây
29.6.2018 – Thứ sáu - Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ
Thứ năm Tuần 12 Thường niên - Xây trên nền đá
Thứ tư Tuần 12 Thường niên - Cứ xem quả thì biết họ
Thứ ba Tuần 12 Thường niên - Cửa hẹp và đường chật
Thứ hai Tuần 12 Thường niên - Lấy xà ra khỏi mắt
Chúa Nhật - Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả
Thứ bảy Tuần 11 Thường niên - Người sẽ thêm cho
Thứ sáu Tuần 11 Thường niên - Kho tàng ở đâu, tim ở đó
Thứ Năm Tuần 11 Thường niên B - Lạy Cha chúng con
Thứ tư Tuần 11 Thường niên - Đấng thấu suốt những gì kín đáo
Thứ ba Tuần 11 Thường niên - Như Cha trên trời
Thứ hai Tuần 11 Thường niên - Ai xin, hãy cho
Chúa nhật 11 Thường niên, Năm B - BÔNG LÚA TRĨU HẠT
Thứ Bảy Tuần 10 Thường niên B - Có thì nói có
Thứ sáu Tuần 10 Thường niên - Ngoại tình trong lòng
Thứ năm Tuần 10 Thường niên - Chớ giết người
Thứ tư Tuần 10 Thường niên - Để kiện toàn
Thứ ba Tuần 10 Thường niên - Muối cho đời
Thứ hai Tuần 10 Thường niên -Thánh Barnaba Tông đồ
Chúa nhật 10 Thường niên, - Năm B Ai là anh em tôi
Thứ bảy - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ
Thứ sáu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Màu cùng nước chảy ra
Thứ năm Tuần 9 Thường niên B - Hai điều răn
Thứ tư Tuần 9 Thường niên B - Thiên Chúa của kẻ sống
Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên Năm B - Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa
Thứ hai Tuần 9 Thường niên - Tảng đá góc
Chúa nhật – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - VÌ MUÔN NGƯỜI
Thứ bảy Tuần 9 Thường niên - Tất cả những gì bà có
Thứ sáu Tuần 9 Thường niên - Bên hữu Cha đây