Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ năm Tuần 9 Thường niên - Hai điều răn
Thứ tư Tuần 9 Thường niên - Thiên Chúa của kẻ sống
Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên Năm - Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa
Thứ hai Tuần 9 Thường niên - Tảng đá góc
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B - Mt 28, 16-20
Thứ bảy Tuần 8 Thường niên - Chúng tôi không biết
Thứ sáu Tuần 8 Thường niên - Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc
Thứ năm Tuần 8 Thường niên - Xin cho tôi nhìn thấy
Thứ tư Tuần 8 Thường niên - Không được như vậy
Thứ ba Tuần 8 Thường niên - Bỏ mọi sự vì Thầy
Thứ hai Tuần 8 Thường niên - Tôi phải làm gì?
Chúa nhật – Chúa Thánh Thần hiện xuống - HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN
Thứ bảy, Vọng Lễ Hiện xuống - Lời chứng xác thực
Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh - Hãy theo Thầy
Thứ năm Tuần 7 Phục sinh - Để họ được nên một
Thứ tư Tuần 7 Phục sinh . Ga 17, 11b-19 - Xin Cha gìn giữ họ
Thứ ba Tuần 7 Phục sinh - Con cầu nguyện cho họ
Thứ hai tuần 7 phuc sinh - Thầy không một mình
Chúa nhật 7 Phục sinh – Lễ Chúa thăng thiên
Thứ bảy Tuần 6 Phục sinh - Chúa Cha yêu mến anh em
Thứ sáu Tuần 6 Phục sinh - Lòng anh em sẽ vui
Thứ năm Tuần 6 Mùa Phục sinh - Nỗi buồn trở thành niềm vui
Thứ tư Tuần 6 Phục sinh - Toàn bộ sự thật
Thứ ba Tuần 6 Phục sinh - Có lợi cho anh em
Thứ hai Tuần 6 Phục sinh - Làm chứng về Thầy
Chúa nhật 6 Phục sinh, Năm B - Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG
Thứ bảy Tuần 5 Phục sinh - Thế gian ghét anh em
Thứ sáu Tuần 5 Phục sinh - Yêu thương nhau như Thầy
3.5.2018 – Thứ năm: Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ
Thứ tư Tuần 5 Phục sinh - Thầy là cây nho
1.5.2018 – Thứ ba: Thánh Giuse Thợ - Đức Giêsu về quê
31.5.2013 – Thứ sáu – Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabeth