Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ hai Tuần 5 Phục sinh - Yêu mến, đến và ở lại
Chúa nhật 5 Phục sinh, Năm B - Ở LẠI TRONG THẦY
Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh - Làm những việc lớn hơn nữa
Thứ sáu Tuần 4 Phục sinh - Thầy là đường
Thứ năm Tuần 4 Phục sinh - Thật phúc cho anh em
25.4.2018 – Thứ tư: Thánh Marcô, tác giả Sách Tin Mừng
Thứ ba Tuần 4 Phục sinh - Không ai cướp được chúng
Thứ hai Tuần 4 Phục sinh - Tôi là cửa cho chiên
Chúa nhật 4 Phục sinh, Năm B - Mục Tử Nhân Lành
Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh - Anh em cũng muốn bỏ đi sao?
Thứ sáu Tuần 3 Phục sinh - Nhờ tôi mà được sống
Thứ năm Tuần 3 Phục sinh - Chúa Cha lôi kéo
Thứ tư Tuần 3 Phục sinh - Đến với tôi, tin vào tôi
Thứ ba Tuần 3 Phục sinh- Bánh ban sự sống cho thế giới
Thứ hai Tuần 3 Phục sinh - Lương thực thường tồn
Chúa nhật 3 Phục sinh, Năm B - ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN
Thứ bảy Tuần 2 Phục sinh - Chính Thầy đây
Thứ sáu Tuần 2 Phục sinh - Ăn bao nhiêu tùy ý
Thứ năm Tuần 2 Phục sinh - Đấng từ trên cao mà đến
Thứ tư Tuần 2 Phục sinh - Thiên Chúa yêu thế gian
Thứ ba Tuần 2 Phục sinh - Ai tin được sống muôn đời
Thứ hai: Lễ Truyền tin - Tôi là nữ tỳ của Chúa
Chúa nhật 2 Phục sinh, Năm B: -Lòng Thương xót của Thiên Chúa
Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục sinh - Vẫn không tin
Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh -Chúa đó
Thứ năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh -Anh em là chứng nhân
Thứ tư trong Tuần Bát nhật Phục sinh - Mời ông ở lại với chúng tôi
Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh - Tôi đã thấy Chúa
Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục sinh -“Chào chị em!”
Chúa nhật Phục Sinh, Năm B -ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN