Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay. - Ga 8, 1-11 -Đừng phạm tội nữa
Thứ tư Tuần 2 Mùa Chay -Mt 20, 17-28 -Anh em không được như vậy
Thứ ba Tuần 2 Mùa Chay - Mt 23, 1-12 - Nói mà không làm
Thứ hai Tuần 2 Mùa Chay -Lc 6, 36-38 -Hãy có lòng nhân
Chúa nhật 2 Mùa Chay, Năm B - Mc 9, 2-10 -ĐƯỢC BIẾN HÌNH ĐỔI DẠNG
Thứ bảy Tuần 1 Mùa Chay -Mt 5, 43-48 -Yêu kẻ thù
Thứ sáu Mùa Chay - Mt 5, 20-26 -Làm hoà
22.2.2018 – Lập Tông Toà Thánh Phêrô -Mt 16, 13-19 -Trên tảng đá này
Thứ năm Mùa Chay -Mt 7, 7-12 - Ban những của tốt lành
Thứ tư Mùa Chay - Lc 11, 29-32 -Con Người sẽ là một dấu lạ
Thứ ba Tuần 1 Mùa Chay -Mt 6, 7-15 -Biết rõ anh em cần gì
Thứ hai Tuần 1 Mùa Chay -Mt 25, 31-46 -Làm cho chính Ta
Chúa nhật 1 Mùa Chay - Mc 1, 12-15 -VÀO HOANG ĐỊA
Thứ bảy sau Lễ Tro. - Lc 5, 27-32 -Kêu gọi người tội lỗi sám hối
Thứ sáu sau Lễ Tro -Mt 9, 14-15 -Chàng rể bị đem đi
Thứ năm sau Lễ Tro - Lc 9, 22-25 -Vác thập giá mình hằng ngày
Thứ tư Lễ Tro -Mt 6, 1-6.16-18 -Cha hiện diện nơi kín ẩn
Thứ ba Tuần 6 Thường niên - Mc 8, 14-21 -Không nhớ sao
Thứ hai Tuần 6 Thường niên -Mc 8, 11-13 -Tìm một dấu lạ từ trời
Chúa nhật 6 Thường niên, Năm B - Mc 1, 40-45 -MUỐN VÀ CÓ THỂ
Thứ bảy Tuần 5 Thường niên -Mc 8, 1-10 -Bị xỉu dọc đường
Thứ sáu 5 Thường niên, Năm B - Mc 7, 31-37 -Nói được rõ ràng
Thứ năm Tuần 5 Thường niên - Mc 7, 24-30 -Những mảnh vụn
Thứ tư Tuần 5 Thường niên - Mc 7, 14-23 -Từ trái tim con người
Thứ ba Tuần 5 Thường niên - Mc 7, 1-13 - Lòng chúng thì xa Ta
Thứ hai Tuần 5 Thường niên - Mc 6, 53-56 - Chạm đến thì được khỏi
Chúa nhật 5 Thường niên, Năm B - Mc 1, 29-39 -CHIỀU VÀ SÁNG
Thứ bảy Tuần 4 Thường niên - Mc 6, 30-34 -Đến một nơi thanh vắng
Thứ sáu Tuần 4 Thường niên -Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh -Ánh sáng và vinh quang
Thứ năm Tuần 4 Thường niên - Mc 6, 7-13 - Không được mang gì
Chúa nhật 4 Thường niên, Năm B - Mc 1, 21-28 - HÃY XUẤT KHỎI NGƯỜI NÀY
Thứ bảy Tuần 3 Thường niên - Mc 4, 35-41 - Tại sao anh em sợ?