Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ tư Tuần 32 Thường niên. - Sấp mình tạ ơn
Thứ tư Tuần 4 Thường niên - Mc 6, 1-6 -Quê quán của Người
Thứ ba Tuần 4 Thường niên - Mc 5, 21-43 -Đụng đến áo
Thứ hai Tuần 4 Thường niên - Mc 6, 14-29 -Tên tôi là đạo binh
26.1.2018 – Thứ sáu: Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục
25. 1.2018 -Thứ năm Tuần 3 Thường niên -Thánh Phaolô Tông đồ - Con phải làm gì?
Thứ tư Tuần 3 Thường niên - Mc 4, 1-20 - Hạt giống
Thứ ba Tuần 3 Thường niên - Mc 3, 31-35 - Đây là mẹ tôi
Thứ hai Tuần 3 Thường niên, Năm B - Mc 3, 22-30 - Vào nhà một người mạnh
Chúa nhật 3 Thường niên, Năm B - Mc 1, 14-20 - HÃY THEO TÔI
Thứ bảy Tuần 2 Thường niên - Mc 3, 20-21 - Người bị mất trí
Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên - Mc 3, 13-19 - Đến với Người, ở với Người
Thứ năm Tuần 2 Thường niên - Mc 3, 7-12 - Chữa lành nhiều bệnh nhân
Thứ tư Tuần 2 Thường niên - Mc 3, 1-6 - Anh giơ tay ra
Thứ ba Tuần 2 Thường niên - Mc 2, 23-28 - Con Người làm chủ ngày sabát
Thứ hai Tuần 2 Thường niên - Mc 2, 18-22 - Chàng rể còn ở với
Chúa nhật 2 Thường niên, Năm B - Ga 1, 35-42 - THẦY Ở ĐÂU? HÃY ĐẾN MÀ XEM!
Thứ bảy Tuần 1 Thường niên - Mc 2, 13-17 - Kêu gọi người tội lỗi
Thứ sáu Tuần 1 Thường niên - Mc 2, 1-12 - Thấy họ có lòng tin
Thứ năm Tuần 1 Thường niên - Mc 1, 29-39 - Chạnh lòng thương
Thứ tư Tuần 1 Thường niên - Mc 1, 29-39 - Bà phục vụ các ngài
Thứ ba Tuần 1 Thường niên - c 1, 21-28 - Đấng Thánh của Thiên Chúa
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa - Mc 1, 7-11 - Con yêu dấu của Cha
Chúa Hiển linh - Mt 2, 1-12 - NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG
Thứ bảy - Mc 1, 7-11 - Con yêu dấu của Cha
Thứ sáu -Ga 1, 43-51 - Chúng tôi đã gặp
Thứ năm - Ga 1, 35-42 - Hãy đến mà xem
Thứ tư - Danh thánh Chúa Giêsu - Ga 1, 29-34 - Tôi đã thấy
Thứ ba - Ga 1, 19-28 - Có một vị đang ở giữa các ông