Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ hai -cuối tuần Bát nhật Giáng sinh: Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa - Lc 2, 16-21
Chúa nhật - Lễ Thánh gia - Lc 2, 22-40 - NGÀY CÀNG LỚN LÊN
Thứ bảy - trong tuần Bát nhật Giáng sinh - Lc 2, 36-40 - Ngày càng lớn lên
Thứ sáu - tuần Bát nhật Giáng sinh - Lc 2, 22-35 - Ơn cứu độ cho muôn dân
Thứ năm - Các thánh Anh hài, tử đạo - Mt 2, 13-18 - Khóc thương con mình
Thứ tư - Thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng - Ga 20, 2-8 - Ông đã thấy và đã tin
Thứ ba -Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi - Mt 10,17-22 - Xin nhận lấy hồn con
25.12.2017 - Lễ ban ngày MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - Ga 1, 1-18 - NGÔI LỜI ĐÃ THÀNH NGƯỜI
24. 12. 2017 -Lễ đêm - MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - Lc 2, 1-14 -TIN MỪNG TRỌNG ĐẠI
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng -năm B - Lc 1, 26-38 -MỪNG VUI LÊN
Thứ bảy tuần 3 mùa vọng - Lc 1, 57-66 -Tên cháu là Gioan
Thứ sáu Tuần 3 Mùa Vọng - Lc 1, 46-56 - Nữ tỳ hèn mọn
Thứ năm Tuần 3 Mùa Vọng - Lc 1, 39-45 - Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi
Thứ tư tuần 3 mùa vọng - Lc 1, 26-38 - Tôi đây là nữ tỳ của Chúa
Thứ ba Tuần 3 Mùa Vọng - Mt 21, 28-32 - Chuẩn bị sẵn sàng
Thứ hai Tuần 3 Mùa Vọng - Mt 1, 18-24 - Đừng ngại
Chúa nhật Tuần 3 Mùa Vọng, năm B. -Ga 1, 6-8.19-28 -NGƯỜI LÀM CHỨNG
Thứ bảy Tuần 2 Mùa Vọng - Mt 17, 10-13 - Êlia đã đến rồi
Thứ sáu Tuần 2 Mùa Vọng - Mt 11, 16-19 - Lũ trẻ ngồi ngoài chợ
Thứ năm Tuần 2 Mùa Vọng. - Mt 11, 11-15 - Gioan chính là Êlia
Thứ tư Tuần 2 Mùa Vọng. - Mt 11, 28-30 - Ách của tôi êm ái
Thứ ba Tuần 2 Mùa Vọng. - Mt 18, 12-14 - Không muốn ai hư mất
Thứ ba Tuần 2 Mùa Vọng. - Lc 5, 17-26 - Đứng dậy mà đi
Chúa nhật Tuần 2 Mùa Vọng, năm B. - Mc 1, 1-8 - NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG
Thứ bảy Tuần 1 Mùa Vọng. - Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8 - Chạnh lòng thương
8.12.2017 - Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. - Lc 1, 26-38 - Đấng đầy ân sủng
Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng. - Mt 7, 21.24-27 - Xây trên nền đá
Thứ tư Tuần 1 Mùa Vọng - Mt 15, 29-37 -Ăn no nê
Thứ ba Tuần 1 Mùa Vọng - Lc 10, 21-24 - Thánh Thần tác động
Thứ hai Tuần 1 Mùa Vọng. -Mt 8, 5-11 - Từ phương Đông phương Tây
Chúa nhật Tuần 1 Mùa Vọng, Năm B. - Mc 13, 33-37 - NGƯỜI GIỮ CỬA