Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ bảy Tuần 34 Thường niên - Lc 21, 34-36 - Phải đề phòng
Thứ sáu Tuần 34 Thường niên -Lc 21, 29-33 - Xem cây vả
30.11.2017 – Thứ năm: Thánh Anrê, tông đồ - Mt 4, 18-22 - Hãy đi theo tôi
Thứ năm Tuần 34 Thường niên. - Lc 21, 20-28 - Sắp được cứu chuộc
Thứ tư Tuần 34 Thường niên - Lc 21, 12-19 - Một sợi tóc
Thứ ba Tuần 34 Thường niên - Lc 21, 5-11 - Anh em làm chứng cho Thầy
Thứ hai Tuần 34 Thường niên - Lc 21, 1-4 - Bỏ vào tất cả
Chúa nhật 34 Thường niên - Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ. - Mt 25, 31-46 - VÌ XƯA TA ĐÓI
Thứ bảy Tuần 33 Thường niên - Lc 20, 27-40 - Đời này, đời sau
24.11.2017 – Các thánh tử đạo Việt Nam - Lc 17, 11b-19 - Không thuộc về thế gian
Thứ sáu Tuần 33 Thường niên - Lc 19, 45-48 - Nhà cầu nguyện
Thứ năm Tuần 33 Thường niên - Lc 19, 41-44 - Đức Giêsu khóc
Thứ tư Tuần 33 Thường niên - Lc 19, 11-28 - Làm ăn sinh lợi
21.11.2017 - Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ - Mt 12, 46-50 - Ai là mẹ tôi?
Thứ ba Tuần 33 Thường niên - Lc 19, 1-10 - Xuống mau đi
Thứ hai Tuần 33 Thường niên - Lc 18, 35-43 -Xin cho tôi nhìn thấy .
Chúa nhật 33 Thường niên, Năm A. - Mt 25, 14-30 - VÀO MÀ HƯỞNG NIỀM VUI
Thứ bảy Tuần 32 Thường niên - Lc 18, 1-8 - Không được nản chí
Thứ sáu Tuần 32 Thường niên - Lc 17, 26-37 - Được đem đi, bị bỏ lại
Thứ năm Tuần 32 Thường niên - Lc 17, 20-25 - Nước Thiên Chúa
Thứ tư Tuần 32 Thường niên - Lc 17, 11-19 - Sấp mình tạ ơn
Thứ ba Tuần 32 Thường niên - Lc 17, 7-10 - Đầy tớ vô dụng
Thứ hai Tuần 32 Thường niên - Lc 17, 7-10 - Làm cớ vấp ngã
Chúa nhật 32 Thường niên, Năm A - Mt 25, 1-13 - VỪA MANG ĐÈN, VỪA MANG DẦU
Thứ bảy Tuần 31 Thường niên - Lc 16, 9-15 - Làm tôi tiền của
Thứ sáu Tuần 31 Thường niên - Lc 16, 1-8 - Hành động khôn khéo
Thứ năm: Cung hiến Thánh đường Latêranô - Ga 2, 13-22 - Tôi sẽ xây dựng lại
Thứ năm Tuần 31 Thường niên - Lc 15, 1-10 - Xin chung vui với tôi
Thứ tư Tuần 31 Thường niên - Lc 14, 25-33 - Từ bỏ hết
Thứ ba Tuần 31 Thường niên - Lc 14, 15-24 - Xin kiếu
Thứ hai Tuần 31 Thường niên - Lc 14, 12-14 - Đáp lễ
Chúa nhật 31 Thường niên, Năm A - Mt 23, 1-12 - LÀ ANH EM VỚI NHAU
Thứ bảy Tuần 30 Thường niên - Lc 14, 1.7-11 - Ngồi chỗ cuối
Thứ sáu Tuần 30 Thường niên - Lc 14, 1-6 - Chữa khỏi và cho về
2.11.2017 - Cầu cho các tín hữu đã qua đời - Mc 15, 33-39 - Sao Ngài bỏ rơi con?
1.11.2016 –- Lễ các Thánh Nam Nữ - Mt 5, 1-12a - NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ
Thứ ba Tuần 30 Thường niên - Lc 13, 18-21 - Lớn lên và trở thành
Thứ hai Tuần 30 Thường niên - Lc 13, 10-17 - Đứng thẳng được
Chúa nhật 30 Thường niên, Năm A - Mt 22, 34-40 - ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT
28.10.2017 - Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ - Lc 6, 12-19 -Gọi và chọn
Thứ sáu Tuần 29 Thường niên - Lc 12, 54-59 - Nhận xét thời đại này
Thứ năm Tuần 29 Thường niên - Lc 12, 49-53 - Phải chi lửa ấy đã bùng lên
Thứ ba Tuần 29 Thường niên - Lc 12, 35-38 - Chủ sẽ phục vụ
Thứ hai Tuần 29 Thường niên - Lc 12, 13-21 - Những kho lớn hơn
Chúa nhật 29 Thường niên, Năm A - Lc 24, 44-53 - ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN
Thứ bảy Tuần 28 Thường niên - Lc 12, 8-12 - Đừng lo
Thứ sáu Tuần 28 Thường niên - Lc 12, 1-7 - Môn đệ và bạn hữu
Thứ năm Tuần 28 Thường niên - Lc 11, 47-54 - Ngôn sứ và tông đồ
17. 10. 2017 -Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng - Lc 10, 1-9 - Sai thợ ra gặt lúa
Thứ tư Tuần 28 Thường niên - Lc 11, 42-46 - Xao lãng lẽ công bình
Thứ ba Tuần 28 Thường niên - Lc 11, 37-41 - Bên ngoài, bên trong
Thứ hai Tuần 28 Thường niên - Lc 11, 29-32 - Tìm kiếm dấu lạ
Chúa nhật 28 Thường niên, Năm A - Mt 22, 1-14 - KHÔNG MẶC Y PHỤC LỄ CƯỚI
Thứ bảy Tuần 27 Thường niên - Lc 11, 27-28 - Phúc thay lòng dạ
Thứ sáu Tuần 27 Thường niên - Lc 11, 15-26 - Ngón tay Thiên Chúa
Thứ năm Tuần 27 Thường niên - Lc 11, 5-13 - Hãy xin thì sẽ được
Thứ tư Tuần 27 Thường niên - Lc 11, 1-4 - Xin dạy chúng con cầu nguyện
Thứ ba Tuần 27 Thường niên - Lc 10, 38-42 - Chọn phần tốt hơn
Thứ hai Tuần 27 Thường niên. - Lc 10, 25-37 - Hãy đi và làm như vậy
Chúa nhật 27 Thường niên, Năm A - Mt 21, 33-43 - SINH HOA LỢI
7.10.2017 – Thứ bảy - Đức Mẹ Mân Côi - Lc 1, 26-38 - ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ
Thứ sáu Tuần 26 Thường niên - Lc 10, 13-16 - Khốn cho ngươi
Thứ năm Tuần 26 Mùa Thường niên - Lc 10, 1-12 - Như chiên con
Thứ tư Tuần 26 Thường niên - Lc 9, 57-62 - Trước đã
Thứ Ba tuần 26 thường niên - Lc 9, 51-56 - Nhất quyết lên Giêrusalem
2.10.2017 – Thứ hai: Các Thiên thần hộ thủ - Mt 18, 1-5.10 - Chiêm ngưỡng nhan Cha
Thứ hai Tuần 26 Thường niên - Lc 9, 46-50 - Người nhỏ nhất
Chúa nhật 26 Thường niên, Năm A - Mt 21, 28-32 - HỐI HẬN NÊN LẠI ĐI
Thứ bảy Tuần 25 Thường niên - Lc 9, 43b-45 - Không hiểu lời đó
29.9.2017 - Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael - Ga 1, 47-51
Thứ sáu Tuần 25 Thường niên - Lc 9, 18-22 - Anh em bảo Thầy là ai?
Thứ năm Tuần 25 Thường niên - Lc 9, 7-9 - Ông này là ai?
Thứ tư Tuần 25 Thường niên - Lc 9, 1-6 - Đừng mang gì
Thứ ba Tuần 25 Thường niên - Lc 8, 19-21 - Mẹ tôi và anh em tôi
Thứ hai Tuần 25 Thường niên - Lc 8, 16-18 - Cách thức anh em nghe
Chúa nhật 25 Thường niên, Năm A. - Mt 20, 1-16a - TÔI ĐÂU CÓ BẤT CÔNG
Thứ bảy Tuần 24 Thường niên - Lc 8, 4-15 - Với tấm lòng cao thượng
Thứ sáu Tuần 24 Thường niên - Lc 8, 1-3 - Mấy người phụ nữ cùng đi
Thứ năm – Thánh Matthêu, Tông đồ, Tác giả sách Tin Mừng
Thứ năm Tuần 24 Thường niên - Lc 7, 36-50 - Chị hãy đi bình an
Đức Mẹ Sầu bi - Ga 3, 13-17 - PHẢI ĐƯỢC GIƯƠNG CAO
Suy tôn Thánh Giá - Ga 3, 13-17 - Phải được giương cao
Thứ tư Tuần 24 Thường niên - Lc 7, 31-35 - Lũ trẻ ngồi ngoài chợ
Thứ ba Tuần 24 Thường niên - Lc 7, 11-17 - Thiên Chúa viếng thăm dân Người
Thứ hai Tuần 24 Mùa Thường niên - Lc 7, 1-10 - Cứ nói một lời
Chúa nhật 24 Thường niên - Mt 18, 21-35 - HẾT LÒNG THA THỨ
Thứ bảy Tuần 23 Mùa Thường niên -Lc 6, 43-49 - Nghe mà không thực hành
Đức Mẹ Sầu bi - Ga 19, 25-27 -Đứng gần thập giá
- Suy tôn Thánh Giá - Ga 3, 13-17 - Phải được giương cao
Thứ năm Tuần 23 Thường niên. Lc 6, 27-38 - Hãy yêu kẻ thù
Thứ tư Tuần 23 Mùa Thường niên - Lc 6, 20-26 - Phúc cho anh em là những người nghèo
hứ ba Tuần 23 Mùa Thường niên -Lc 6, 12-19 - Thức suốt đêm cầu nguyện
Thứ hai Tuần 23 Mùa Thường niên - Lc 6, 6-11 - Giơ bàn tay anh ra
Chúa nhật 23 Thường niên, Năm A. Mt 18, 15-20 - LỢI ĐƯỢC NGƯỜI ANH EM
Thứ bảy Tuần 22 Mùa Thường niên - Lc 6, 1-5 -
Thứ sáu Tuần 22 Mùa Thường niên -Lc 5, 33-39 - Lc 5, 33-39
8.9.2017 - Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria - Mt 1, 18-23 - Bà sẽ sinh con tra
Thứ năm Tuần 22 Mùa Thường niên -Lc 5, 1-11 - Từ nay anh sẽ bắt người
Thứ tư Tuần 22 Mùa Thường niên - Lc 4, 38-44 - Phải loan báo Tin Mừng
Thứ ba Tuần 22 Mùa Thường niên - Lc 4, 31-37 - Lời có uy quyền
Thứ hai Tuần 22 Thường niên - Lc 4, 16-30 - Trả lại tự do
Chúa nhật 22 Thường niên, Năm A. Mt 16, 21-27 - NẾU ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI
Thứ bảy Tuần 21 Mùa Thường niên - Mt 25, 14-30 -Vào mà hưởng niềm vui
Thứ sáu Tuần 21 Mùa Thường niên -Mt 25, 1-13 - Vừa mang đèn, vừa mang dầu
Thứ năm Tuần 21 Thường niên - Mt 24, 42-51 - Hãy sẵn sàng
Thứ tư Tuần 21 Mùa Thường niên . Mt 23, 27-32 - Có vẻ công chính
29.8.2017 - Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết -Mc 6,17-29 - Đầu Gioan tẩy giả
Thứ ba Tuần 22 Mùa Thường niên - Lc 4, 31-37 - Lời có uy quyền
Thứ Hai tuần 21 thường niên . Mt 23, 13-22 - Đạo đức giả
Chúa nhật 21 Thường niên, Năm A . Mt 16, 13-20 - TRÊN TẢNG ĐÁ NÀY
Thứ bảy Tuần 20 Mùa Thường niên - Mt 23, 1-12 - Là anh em với nhau
Thứ sáu Tuần 20 Thường niên - Mt 22, 34-40 - Điều răn trọng nhất
24.8.2017 - Thánh Batôlômêô, tông đồ - Ga 1, 45-51 - Cứ đến mà xem
Thứ năm Tuần 20 Thường niên - Mt 22, 1-14 - Tiệc cưới đã sẵn sàng
Thứ tư Tuần 20 Mùa Thường niên - Mt 25, 14-30 - Vì tôi tốt bụng
22.8.2017 - Đức Maria Nữ vương -Lc 1, 26-38 - Tôi là nữ tì của Chúa
Chúa nhật 20 Thường niên, Năm A . Mt 15, 21-28 - LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT
Thứ bảy Tuần 19 Mùa Thường niên - Mt 19, 13-15 - Để trẻ em đến với Thầy
Thứ sáu Tuần 19 Mùa Thường niên - Mt 19, 3-12 -Một xương một thịt
Thứ năm Tuần 19 Mùa Thường niên -Mt 18, 21 – 19, 1 - Bảy mươi lần bảy
Thứ tư Tuần 19 Thường niên - Mt 18, 15-20 - Sửa lỗi người anh em
15.8.2017 – Lễ Đức Mẹ lên trời -Lc 1, 39-56 - Em thật có phúc
Thứ hai Tuần 19 Mùa Thường niên -Mt 17, 22-27 -Để khỏi làm cớ sa ngã
Chúa nhật 19 Thường niên, Năm A. Mt 14, 22-33 - XIN CHO CON ĐI TRÊN MẶT NƯỚC
Thứ bảy Tuần 18 Thường niên. Mt 17, 14-20 - Tại anh kém tin
Thứ sáu Tuần 18 Mùa Thường niên -Mt 16, 24-28 - Từ bỏ chính mình
10.8.2017 - Thánh Laurensô, phó tế tử đạo -Ga 12, 24-26 - Mang nhiều hoa trái
Thứ năm Tuần 18 Mùa Thường niên -Mt 16, 13-23 - Anh là tảng đá
Thứ tư Tuần 18 Mùa Thường niên -Mt 15, 21-28 - Lòng tin của bà lớn thật
Thứ ba Tuần 18 Mùa Thường niên -Mt 14, 22-36 - Xin cứu con
Thứ hai Tuần 18 Mùa Thường niên -Mt 14,13–21 -Bẻ ra và trao đi
Lễ Chúa hiển dung. Mt 17, 1-9 - Người biến đổi hình dạng
Chúa nhật 18 Thường niên, Năm A. Mt 14, 13-21 - ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN
Thứ bảy Tuần 17 Thường niên. Mt 14, 1-12 - Vì đã trót thề
Thứ sáu Tuần 17 Thường niên - Mt 13, 54-58 - Đức Giêsu về quê
Thứ năm Tuần 17 Thường niên -Mt 13, 47-53 - Cá tốt cho vào giỏ
Thứ tư Tuần 17 Mùa Thường niên -Mt 13, 44-46 - Vui mừng bán tất cả
Thứ ba Tuần 17 Thường niên -Mt 13, 36-43 - Chói lọi như mặt trời
Thứ hai Tuần 17 Thường niên. Mt 13, 31-35 - Tất cả bột dậy men
Chúa nhật 17 Thường niên, Năm A. Mt 13, 44-52 - VUI MỪNG BÁN TẤT CẢ
29.7.2014 – Thứ bảy - lễ Thánh Mácta. Lc 10, 38-42 -Đón Người vào nhà
Thứ sáu Tuần 16 Thường niên - Mt 13, 18-23 -Sinh hoa kết quả
Thứ năm Tuần 16 Thường niên -Mt 13, 10-17 - Anh em thật có phúc
Thứ tư Tuần 16 Thường niên -Mt 13, 1-9 - Có tai thì nghe
Thứ hai - Thánh Giacôbê, Tông đồ -Mt 20, 20-28 -Không được như vậy
Thứ hai Tuần 16 Thường niên - Mt 12,38-42 - Đòi dấu lạ
Chúa nhật 16 Thường niên, Năm A -Mt 13, 24-43 -ĐỪNG NHỔ CỎ LÙNG
Thứ bảy - Thánh nữ Maria Mađalêna -Ga 20, 1-2.11-18 -Họ để Người ở đâu?
Thứ sáu Tuần 15 Mùa Thường niên - Mt 12, 1-8 -Ta muốn lòng nhân
Thứ năm Tuần 15 Mùa Thường niên -Mt 11, 28-30 -Hiền hậu và khiêm nhường
Thứ tư Tuần 15 Mùa Thường niên -Mt 11, 25-27 - Cha mặc khải
Thứ ba Tuần 15 Mùa Thường niên -Mt 11, 20-24 - Không sám hối
Thứ hai Tuần 15 Mùa Thường niên -Mt 10,34 – 11,1 -Không xứng với Thầy
Chúa nhật 15 Thường niên, năm A. Mt 13, 1-23
Thứ bảy Tuần 14 Thường niên -Mt 10, 24-33 -Anh em đừng sợ
Thứ sáu Tuần 14 Thường niên -Mt 10, 16-23 -Vì Danh Thầy
Thứ năm Tuần 14 Thường niên - Mt 10, 7-15 -Chúc bình an
hứ tư Tuần 14 Thường niên -Mt 10, 1-7 - Mười hai tông đồ
Thứ ba Tuần 14 Thường niên -Mt 9, 32-38 -Sai thợ ra gặt lúa
Thứ hai Tuần 14 Thường niên - Mt 9, 18-26 -Cầm lấy tay
Chúa nhật 14 Thường niên - Năm A. Mt 11, 25-30 -ÁCH CỦA TÔI ÊM ÁI
Thứ bảy Tuần 13 Thường niên -Mt 9, 14-17 -Giữ được cả hai
Thứ sáu Tuần 13 Thường niên -Mt 9, 9-13 -
Thứ năm Tuần 13 Thường niên - Mt 9, 1-8 -Thấy họ có lòng tin
Thứ tư Tuần 13 Thường niên - Mt 8, 28-34 -Đi đi
Thứ ba Tuần 13 Thường niên. Mt 8, 23-27 -Người vẫn ngủ
Thánh Tôma, Tông đồ. Ga 20, 24-29 - Ga 20, 24-29 -Đừng cứng lòng nữa
Chúa nhật 13 Thường niên, năm A -Mt 10, 37-42 -XỨNG VỚI THẦY
Thứ bảy Tuần 12 Thường niên - Mt 8, 5-17 -Từ phương đông phương Tây
Thứ sáu Tuần 12 Thường niên - Mt 8, 1-4 -Nếu Ngài muốn
29.6.2014 –Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ. Mt 16, 13-19 -Anh là tảng đá
Thứ tư Tuần 12 Thường niên. Mt 7, 15-20 -Cứ xem quả thì biết họ
Thứ ba Tuần 12 Thường niên -Mt 7, 6.12-14 -Cửa hẹp và đường chật
Thứ hai Tuần 12 Thường niên. Mt 7, 1-5 -Lấy xà ra khỏi mắt
Chúa nhật 12 Thường niên, năm A -Mt 10, 26-33 -ANH EM ĐỪNG SỢ
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.- Lc 1, 57-66.80 - Em này rồi sẽ ra sao?
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -Mt 11, 25-30 -Ách của tôi êm ái
Thứ năm Tuần 11 Thường niên. Mt 6, 7-15 -Lạy Cha chúng con
Thứ tư Tuần 11 Thường niên. Mt 6, 1-6.16-18 - Đấng thấu suốt những gì kín đáo
Thứ ba Tuần 11 Thường niên. Mt 5, 43-48 -
Thứ hai Tuần 11 Thường niên - Mt 5, 38-42 -Ai xin, hãy cho
Thứ năm lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Ga 6, 51 -58 -KẺ ĂN TÔI SẼ SỐNG NHỜ TÔI
Thứ bảy Tuần 10 Thường niên. Mt 5, 33-37 -Có thì nói có
Thứ sáu Tuần 10 Thường niên. Mt 5, 27-32 -Ngoại tình trong lòng
Thứ năm Tuần 10 Thường niên - Mt 5, 20-26 - Chớ giết người
Thứ tư Tuần 10 Thường niên -Mt 5, 17-19 -Để kiện toàn
Thứ ba Tuần 10 Thường niên -Mt 5, 13-16 -Muối cho đời
Thứ hai Tuần 10 Thường niên -Mt 5, 1-12 - Phúc thay
Chúa nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi -Ga 3, 16-18 -THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN
Thứ bảy Tuần 9 Thường niên -Mc 12, 38-44 -Tất cả những gì bà có
Thứ sáu Tuần 9 Thường niên - Mc 12, 35-37 -Bên hữu Cha đây
Thứ năm Tuần 9 Thường niên -Mc 12, 28b-34 -Hai điều răn
Thứ tư Tuần 9 Thuờng niên -Mc 12, 18-27 -Thiên Chúa của kẻ sống
Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên Năm -Mc 12, 13-17
Thứ hai Tuần 9 Thường niên - Mc 12, 1-12 -Tảng đá góc
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ga 20, 19-23 --HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN
Thứ bảy Tuần 7 Phục sinh -Ga 21, 20-25 -Lời chứng xác thực
Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh - Ga 21, 15-19 -Hãy theo Thầy
Thứ năm Tuần 7 Phục sinh -Ga 17, 20-26 -Để họ được nên một
31.5.2014 –- Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabeth. Lc 1, 39-56 -Maria ở lại độ ba tháng
Thứ ba Tuần 7 Phục sinh . Ga 17, 1-11a -Con cầu nguyện cho họ
Thứ hai Tuần 7 Phục sinh -Ga 16, 29-33 - Thầy không một mình
Chúa nhật 7 Phục sinh – Lễ Chúa thăng thiên -Mt 28, 16-20 THẦY Ở CÙNG ANH EM MỌI NGÀY
Thứ bảy Tuần 6 Phục sinh -Ga 16, 23b-28 -Chúa Cha yêu mến anh em
Thứ sáu Tuần 6 Phục sinh. Ga 16, 20-23a -Lòng anh em sẽ vui
Thứ năm Tuần 6 Mùa Phục sinh -Ga 16, 16-20 -Nỗi buồn trở thành niềm vui
Thứ tư Tuần 6 Phục sinh. Ga 16, 12-15 -Toàn bộ sự thật
Thứ ba Tuần 6 Phục sinh . Ga 16, 5-11 -Có lợi cho anh em
Thứ hai Tuần 6 Phục sinh. Ga 15,26 – 16,4a Làm chứng về Thầy
Chúa nhật 6 Phục sinh, Năm A -Ga 14, 15-21 -ANH EM CŨNG SẼ SỐNG
Thứ bảy Tuần 5 Phục sinh. Ga 15, 18-21 -Thế gian ghét anh em
Thứ sáu Tuần 5 Phục sinh. Ga 15, 12-17 -Yêu thương nhau như Thầy
Thứ năm Tuần 5 Phục sinh. Ga 15, 9-11 - Niềm vui trọn vẹn
Thứ tư Tuần 5 Phục sinh. Ga 15, 1-8 -Thầy là cây nho
Thứ ba Tuần 5 Phục sinh - Ga 14, 27-31a Bình an cho anh em
Thứ hai Tuần 5 Phục sinh -Ga 14, 21-26 Yêu mến, đến và ở lại
Chúa nhật 5 Phục sinh, Năm A -Ga 14, 1-12 XIN CHO CHÚNG CON THẤY CHÚA CHA
Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh - Ga 14, 7-14 Làm những việc lớn hơn nữa
Thứ sáu Tuần 4 Phục sinh -Ga 14, 1-6 Thầy là đường
Thứ năm Tuần 4 Phục sinh - Ga 13, 16-20 Thật phúc cho anh em
Thứ tư Tuần 4 Phục sinh -Không tự mình nói -Ga 12, 44-50
Không ai cướp được chúng -Ga 10, 22-30
Thứ hai Tuần 4 Phục sinh -"Mục tử nhân lành - Ga 10, 11-18 -
TÔI ĐẾN ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG -Ga 6, 60-69 -Chúa nhật 4 Phục sinh
Anh em cũng muốn bỏ đi sao? - Ga 6, 60-69 -Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh
Nhờ tôi mà được sống -Ga 6, 52-59 -Thứ sáu Tuần 3 Phục sinh
Chúa Cha lôi kéo - Ga 6, 44-51 -Thứ năm Tuần 3 Phục sinh
Đến với tôi, tin vào tôi -Ga 6, 35-40 -Thứ tư Tuần 3 Phục sinh
Lương thực thường tồn -Ga 6, 30-35 -Thứ ba Tuần 3 Phục sinh
1.5.2014 - kính Thánh Giuse Thợ - Đức Giêsu về quê
Lương thực thường tồn -Ga 6, 22-29 -Thứ hai Tuần 3 Phục sinh
MỜI ÔNG Ở LẠI VỚI CHÚNG TÔI - Lc 24, 13-35 -Chúa nhật 3 Phục sinh, Năm A
Chính Thầy đây -Ga 6, 16-21 -Thứ bảy Tuần 2 Phục sinh
Ăn bao nhiêu tùy ý -Ga 6, 1-15 -Thứ sáu Tuần 2 Mùa Phục sinh
Đấng từ trên cao mà đến -Ga 3, 31-36 -Thứ năm Tuần 2 Phục sinh
Thiên Chúa yêu thế gian -Ga 3, 16-21 -Thứ tư Tuần 2 Mùa Phục sinh
Loan báo Tin Mừng -Mc 16, 15-20 -Kính Thánh Marcô, Tác giả sách Tin Mừng
Ai tin được sống muôn đời -Ga 3, 7b-15 -Thứ ba Tuần 2 Mùa Phục sinh
Được sinh ra từ trên -Ga 3, 1-8 -thứ hai
HÃY NHÌN XEM -Ga 20, 19-31 -CN II PS Kính Lòng thương xót Chúa
Vẫn không tin -Mc 16, 9-15 -Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục sinh
Chúa đó -Lc 24, 35-48 -Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh
Anh em là chứng nhân -Lc 24, 35-48 -Thứ năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh
Mời ông ở lại với chúng tôi -Lc 24, 13-35 -Thứ tư trong Tuần Bát nhật Phục sinh
Tôi đã thấy Chúa -Ga 20, 11-18 -Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh
Chào chị em! -Mt 28, 8-15 Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục sinh
ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN -Ga 20, 1-9 -Chúa nhật Phục sinh
Chào chị em! -Mt 28, 1-10 -Thứ bảy Tuần Thánh vọng Phục sinh
Thế là đã hoàn tất -Ga 18,1 – 19,42 -Thứ sáu tuần thánh
Phải rửa chân cho nhau -Ga 13, 1-15 -Thứ năm Tuần Thánh, Thánh lễ Tiệc ly
Chẳng lẽ con sao? - Mt 26, 14-25 -Thứ tư Tuần Thánh
Trời đã tối - Ga 13, 21-33.36-38 -thứ baTuần Thánh
Ngày mai táng Thầy - Ga 12, 1-11 -thứ hai Tuần Thánh
ÔNG NÀY LÀ AI VẬY? -Mt 21,1-11 - Chúa nhật Lễ Lá
Chết thay cho dân - Ga 11, 45-57 - Thứ bảy
Tôi là Con Thiên Chúa - Ga 10, 32-42 -thứ sáu
Tôi hằng hữu -Ga 8, 51-59 -thứ năm
Sự thật sẽ giải phóng các ông - Ga 8, 31-42 thứ tư
Giương cao Con Người lên -Ga 8, 21-30 - Thứ ba
Đừng phạm tội nữa -Ga 8, 1-11 -Thứ hai
THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI -Ga 11, 1-45 -Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm A
Ông này là Đấng Kitô - Ga 7, 40-53 -thứ bảy
Giờ của Người chưa đến -Ga 7, 1-2.10.25-30 -thứ sáu
Chúa Cha làm chứng cho tôi -Ga 5, 31-47 -thứ năm
Không thể làm gì tự mình -Ga 5, 17-30 -thứ tư
Muốn trở nên lành mạnh -Ga 5, 1-3a.5-16 Thứ ba
Con ông sống - Ga 4, 43-54 -Thứ hai
THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN -Chúa nhật 4 Mùa Chay, Năm A - Ga 9, 1-41
Tôi là nữ tỳ của Chúa - Lc 1, 26-38 - Lễ Truyền tin
Điều răn đứng đầu - Mc 12, 28b-34
Người mạnh hơn -Lc 11, 14-23
Kiện toàn - Mt 5, 17-19
Hết lòng tha thứ -Mt 18, 21-35
Đặt tên cho con trẻ -Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria Mt 1, 16.18-21.24a
CHO TÔI XIN CHÚT NƯỚC UỐNG -CN3 A mùa chay -Ga 4, 5-42
Ăn mừng -Lc 15, 1-3.11-32
Sinh hoa lợi -Mt 21, 33-43.45-46
Có một vực thẳm -Lc 16, 19-31
Anh em không được như vậy -Mt 20, 17-28
Nói mà không làm -Mt 23, 1-12
Hãy có lòng nhân -Lc 6, 36-38
NGƯỜI BIẾN ĐỔI HÌNH DẠNG -CN 2 MC A - Mt 17, 1-9
Yêu kẻ thù - Mt 5, 43-48
Làm hoà -Mt 5, 20-26
Ban những của tốt lành - Mt 7, 7-12
Con Người sẽ là một dấu lạ -Lc 11, 29-32
Biết rõ anh em cần gì - Mt 6, 7-15
Làm cho chính Ta -Mt 25, 31-46
QUỶ BỎ NGƯỜI MÀ ĐI -Chúa nhật 1 Mùa Chay, Năm A Mt 4, 1-11
Kêu gọi người tội lỗi sám hối -Lc 5, 27-32
Chàng rể bị đem đi -Mt 9, 14-15
Vác thập giá mình hằng ngày - Lc 9, 22-25
Cha hiện diện nơi kín ẩn -Thứ tư Lễ Tro -Mt 6, 1-6.16-18
Bỏ mọi sự vì Thầy - Mc 10, 28-31
Tôi phải làm gì? - Mc 10, 17-27
ĐỪNG LO LẮNG -Chúa nhật 8 Thường niên, Năm A Mt 6, 24-34
Ngài ôm các trẻ em Mc 10, 13-16
Một xương một thịt -Mc 10, 1-12
Làm cớ cho anh sa ngã - Mc 9, 41-50
Trên tảng đá này -Mt 16, 13-19 Lập Tông Toà Thánh Phêrô
Anh có thấy gì không? -Mc 8, 22-26
Cãi nhau -Mc 9, 30-37
Nếu Thầy có thể - Mc 9, 14-29
TRỞ NÊN CON CÁI CHA -Mt 5, 38-48
Hãy nghe Người -Mc 9, 2-13
Từ bỏ chính mình -Mc 8, 34 – 9, 1
Tư tưởng của loài người -Mc 8, 27-33
Anh có thấy gì không? - Mc 8, 22-26
Không nhớ sao? -Mc 8, 14-21
Tìm một dấu lạ từ trời -Mc 8, 11-13
THẦY BẢO CHO ANH EM BIẾT --Chúa nhật 6 A Thường niên -Mt 5, 17-37
Bị xỉu dọc đường -Mc 8, 1-10
Họ hết rượu rồi --Đức Mẹ Lộ Đức -Ga 2, 1-11
Nói được rõ ràng -Mc 7, 31-37
Những mảnh vụn -Mc 7, 24-30
Từ trái tim con người -Mc 7, 14-23
Lòng chúng thì xa Ta -Mc 7, 1-13
Chạm đến thì được khỏi -Mc 6, 53-56
LÀ MUỐI, LÀ ÁNH SÁNG -CN 4 A -Mt 5, 13-16
Đến một nơi thanh vắng -Mc 6, 30-34
Vì đã trót thề -Mc 6, 14-29
Ánh sáng và vinh quang -Lc 2, 22-40
Quê quán của Người -Mc 6, 1-6
Đụng đến áo -Mc 5, 21-43
Tên tôi là đạo binh -Mc 5, 1-20
HÃY VUI MỪNG -Mt 5, 1-12a
Tại sao anh em sợ? -
Bông lúa trĩu hạt -Mc 4, 26-34
Đặt trên đế -Mc 4, 21-25
Vào nhà, vào thành phố -Lc 10, 1-9
Hạt giống - Mc 4, 1-20
Con phải làm gì? -Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại. Cv 22, 3-16
Đây là mẹ tôi -Mc 3, 31-35
Vào nhà một người mạnh -Mc 3, 22-30
GALILÊ, VÙNG DÂN NGOẠI -Mt 4, 12-23
Người bị mất trí -Mc 3, 20-21
Đến với Người, ở với Người - Mc 3, 13-19
Chữa lành nhiều bệnh nhân - Mc 3, 7-12
Anh giơ tay ra! -Mc 3, 1-6
Con Người làm chủ ngày sabát -Mc 2, 23-28
Chàng rể còn ở với -Mc 2, 18-22
TÔI ĐÃ THẤY -Ga 1, 29-34 --Chúa nhật 2 Thường niên, Năm A
Kêu gọi người tội lỗi - Mc 2, 13-17
Thấy họ có lòng tin -Mc 2, 1-12
Chạnh lòng thương -Mc 1, 40-45
Bà phục vụ các ngài -Mc 1, 29-39
Đấng thánh của Thiên Chúa -Mc 1, 21b-28
CON YÊU DẤU -Mt 3, 13-17 -Chúa Nhật A- Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG -Mt 2, 1-12 -Chúa hiển linh (ba Vua)
Họ hết rượu rồi -Ga 2, 1-11
Con yêu dấu của Cha -Mc 1, 7-11
Các thiên thần của Thiên Chúa -Ga 1, 43-51
Hãy đến mà xem -Ga 1, 35-42
Làm chứng -Ga 1, 29-34
Có một vị đang ở giữa các ông -Ga 1, 19-28
GHI NHỚ VÀ SUY NIỆM TRONG LÒNG -Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Lc 2, 16-21