Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.12.2016 – Thứ bảy - trong tuần Bát nhật Giáng sinh
30.12.2016 – Thứ sáu - Gia đình Thánh gia -Mt 2, 13-15.19-23
27.12.2016 – Thứ ba - Thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng
29.12.2016 – Thứ năm - Ngày V trong tuần Bát nhật Giáng sinh -Lc 2, 22-35
28.12.2016 – Thứ tư - Các thánh Anh hài, tử đạo - Mt 2, 13-18
26.12.2016 – Thứ hai - Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi - Cv 6, 8-10; 7, 54-60
25.12.2016 – Chúa nhật, Lễ Chúa giáng sinh - Ga 1, 1-18
24.12.2016 – Thứ bảy Lễ đêm MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
24.12.2016 – Thứ bảy tuần 4 mùa vọng - Lc 1, 67-79
23.12.2016 – Thứ sáu tuần 4 mùa vọng -Lc 61, 57-6
22.12.2016 – Thứ năm tuần 4 mùa vọng - Lc 1, 46-56
21.12.2016 – Thứ tư tuần 4 mùa vọng -Lc 1, 39-45
20.12.2016 – Thứ ba tuần 4 mùa vọng -Lc 1, 26-38
19.12.2016 – Thứ hai tuần 4 mùa vọng -Lc 1, 5-25
18.12.2016 – Chúa nhật 4 Mùa Vọng, năm A -Mt 1, 18-24
17.12.2016 – Thứ bảy -Mt 1, 1-17
16.12.2016 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Vọng -Ga 5, 33-36
15.12.2016 – Thứ năm Tuần 3 Mùa Vọng -Lc 7, 24-30
14.12.2016 – Thứ tư Tuần 3 Mùa Vọng -Lc 7, 19-23
13.12.2016 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Vọng -Mt 21, 28-32
12.12.2016 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Vọng -Mt 21, 23-27
11.12.2016 – Chúa nhật 3 Mùa Vọng, năm A -Mt 11, 2-11
10.12.2016 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Vọng - Mt 17, 10-13
9.12.2016 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Vọng - Mt 11, 16-19
8.12.2016 – Thứ năm - Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Lc 1, 26-38
7.12.2016 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Vọng .Mt 11, 28-30
6.12.2016 – Thứ ba Tuần 2 Mùa Vọng. Mt 18, 12-14
5.12.2016 – Thứ hai Tuần 2 Mùa Vọng. Lc 5, 17-26
4.12.2016 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng, năm A. Mt 3, 1-12
3.12.2016 – Thứ bảy - Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. Mt 16, 15-20
2.12.2016 – Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng
1.12.2016 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng. Mt 7, 21.24-27
30.11.2016 – Thứ tư - Thánh Anrê, tông đồ
29.11.2016 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Vọng -
28.11.2016 – Thứ hai Tuần 1 Mùa Vọng -Mt 8, 5-11
27.11.2016 – Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm A - Mt 24, 37-44