Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh 07.4.2021 Mời ông ở lại với chúng tôi