Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh 06.4.2021 Tôi Đã Thấy Chúa