Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
26.11.2016 – Thứ bảy Tuần 34 Thường niên -Lc 21, 34-36
25.11.2016 – Thứ sáu Tuần 34 Thường niên -Lc 21, 29-33
24.11.2016 – Thứ năm - Các Thánh tử đạo Việt Nam -
23.11.2016 – Thứ tư Tuần 34 Thường niên -Lc 21, 12-19
22.11.2016 – Thứ ba Tuần 34 Thường niên -Lc 21, 5-11
21.11.2016 – Thứ hai - Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ -Mt 12, 46-50
20.11.2016 – Chúa nhật 34 Mùa Thường niên, năm C - Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ
19.11.2016 – Thứ bảy Tuần 33 Thường niên -
18.11.2016 – Thứ sáu - Cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô
17.11.2016 – Thứ năm Tuần 33 Thường niên -Lc 19, 41-44
16.11.2016 – Thứ tư Tuần 33 Thường niên - Lc 19, 11-28
15.11.2016 – Thứ ba Tuần 33 Thường niên -
14.11.2016 – Thứ hai Tuần 33 Thường niên -Lc 18, 35-43
13.11.2016 – Chúa nhật 33 Mùa Thường niên, năm C, Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam
12.11.2016 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên -
11.11.2016 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên -17, 26-37
10.11.2016 – Thứ năm Tuần 32 Thường niên -Lc 17, 20-25
9.11.2016 – Thứ tư - Cung hiến Thánh đường Latêranô - Ga 2, 13-22
8.11.2016 – Thứ ba Tuần 32 Thường niên -
7.11.2016 – Thứ hai Tuần 32 Thường niên - Lc 17, 1-6
8.11.2016 – Thứ BA Tuần 32 Thường niên -Lc 17, 1-6
7.11.2016 – Thứ Hai Tuần 32 Thường niên -Lc 17, 1-6
6.11.2016 – Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C -Lc 20, 27-38
5.11.2016 – Thứ bảy Tuần 31 Thường niên -Lc 16, 9-15
4.11.2016 – Thứ sáu Tuần 31 Thường niên - Lc 16, 1-8
3.11.2016 – Thứ năm Tuần 31 Thường niên - Lc 15, 1-10
2.11.2016 – Thứ tư - Cầu cho các tín hữu đã qua đời -Mc 15, 33-39
1.11.2016 – Thứ ba - Lễ các Thánh Nam Nữ -Mt 5, 1-12a